Hình chữ nhật mở rộng tự động và người dùng theo mẫu

Đơn vị này tự động mở rộng thành 988x320, hiển thị một video 8 giây. Sau đó, đơn vị này có thể được mở rộng để hiển thị một đoạn giới thiệu phim hoàn chỉnh.

 • Video hiển thị khi mở rộng và quay lại độ phân giải 300x250.
 • Nút đóng hiển thị đã có sẵn trong mẫu, không cần phải thêm vào. Tương tự với nút phát lại nếu có sự mở rộng tự động. Nút phát lại đó cho phép người dùng phát lại video mở rộng tự động.
 • Mẫu dưới đây minh họa vị trí nút đóng sẽ xuất hiện và vị trí đó là cố định.
 • Video mở rộng tự động không thể nhấp chuột vào.
 • Bảng ở bên cạnh với độ phân giải 300x250 và 420x320 chỉ có thể có một nút. Chúng có thể khác nhau về URL nhấp chuột và thông điệp.
 • Mỗi mục nội dung sáng tạo trong đơn vị có thể được kiểm tra theo ngày không quá 5 lần trừ hình ảnh tấm chập.
 • Đoạn giới thiệu phim ở trạng thái mở rộng không thể dài hơn 5 phút.

Bản thử nghiệm sản phẩm (nhấp vào để Phát video)

Thông số kỹ thuật sản xuất
Phục vụ choChỉ bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoMẫu tùy chỉnh
Các thiết bị được hỗ trợChỉ dành cho máy tính để bàn
Thông điệp theo ngày được hỗ trợLên đến 5 thông điệp theo ngày khác nhau
Bàn giao tài sản nội dung

Mỗi lần thực hiện quảng cáo cần có các yêu cầu riêng để sản xuất từng đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp tài sản nội dung theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Sản phẩm bàn giao tài sản nội dung do khách hàng thiết kế

Các lớp bọc được kiểm tra theo ngày:

 • jpg
 • 170kb
 • 1608x850px

Phần đồng hành được kiểm tra theo ngày

 • jpg
 • 100kb
 • 300x250px

Video giới thiệu được kiểm tra theo ngày:

 • mp4
 • 8 giây
 • Dưới 3MB
 • 988x320px

Video mở rộng bởi người dùng được kiểm tra theo ngày:

 • mp4
 • Dưới 4 phút
 • Dưới 50MB
 • Tỷ lệ khung hình 16:9

Hình ảnh tấm chập cho Video mở rộng bởi người dùng:

 • jpg
 • 50kb
 • 568x320px

Bảng điều khiển tĩnh ở bên cạnh mà người dùng có thể mở rộng đã kiểm tra ngày:

 • jpg
 • 100kb
 • 420x320 px

Hình ảnh quảng cáo đồng hành dự phòng cho người dùng iPad (hình ảnh này phải bao gồm cùng một lời kêu gọi hành động mà quảng cáo bao trùm đang sử dụng và không thể kiểm tra ngày):

 • jpg
 • 100kb
 • 300x250px
Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb cho thấy số ngày làm việc để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của quá trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Các lịch trình sẽ có sự khác nhau phụ thuộc vào người chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi các tài liệu thiết kế được IMDb tiếp nhận và chấp thuận.
 • Tất cả các mốc thời gian kết thúc khi đơn vị quảng cáo xuất hiện trên các trang của IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng5 ngày làm việc