Hình chữ nhật mở rộng tự động và bởi người dùng theo mẫu

Đơn vị này tự động mở rộng thành 988x320, hiển thị một video 8 giây. Sau đó, đơn vị này có thể được mở rộng để hiển thị một đoạn giới thiệu hoàn chỉnh.

 • Video hiển thị khi mở rộng và quay lại độ phân giải 300x250.
 • Nút đóng hiển thị đã có sẵn trong mẫu, không cần phải thêm vào. Tương tự với nút phát lại nếu có sự mở rộng tự động. Nút phát lại đó cho phép người dùng phát lại video mở rộng tự động.
 • Mẫu dưới đây minh họa vị trí nút đóng sẽ xuất hiện và vị trí đó là cố định.
 • Video mở rộng tự động không thể nhấp chuột vào.
 • Bảng điều khiển tĩnh ở bên cạnh với độ phân giải 300x250 và 420x320 chỉ có thể có một nút. Chúng có thể khác nhau về URL nhấp chuột và thông điệp.
 • Mỗi mục quảng cáo trong đơn vị có thể được kiểm tra theo ngày không quá 5 lần trừ hình ảnh thu nhỏ.
 • Đoạn giới thiệu phim ở trạng thái mở rộng không được vượt quá 5 phút.

Bản demo sản phẩm (nhấp vào để Phát video)

Thông số sản xuất

Phân phốiChỉ dành cho bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoMẫu tùy chỉnh
Các thiết bị được hỗ trợChỉ dành cho máy tính để bàn
Thông điệp theo ngày được hỗ trợTối đa 5 tin nhắn nhắc thời gian riêng biệt

Các tài sản bàn giao

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu riêng biệt để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp tài sản nội dung theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Tài sản bàn giao do khách hàng thiết kế

Quảng cáo bao trùm được kiểm tra theo ngày:

 • jpg
 • 170kb
 • 1608x850px

Nội dung đồng hành được kiểm tra theo ngày

 • jpg
 • 100kb
 • 300x250px

Video giới thiệu được kiểm tra theo ngày:

 • mp4
 • 8 giây
 • Dưới 3MB
 • 988x320px

Video mở rộng bởi người dùng được kiểm tra theo ngày:

 • mp4
 • Dưới 4 phút
 • Dưới 50MB
 • Tỷ lệ khung hình 16:9

Hình ảnh video mở rộng bởi người dùng:

 • jpg
 • 50 kb
 • 568x320px

Bảng điều khiển tĩnh ở bên cạnh mà người dùng có thể mở rộng được kiểm tra ngày:

 • jpg
 • 100kb
 • 420x320 px

Hình ảnh đồng hành dự phòng cho người dùng iPad (hình ảnh này phải bao gồm cùng một lời kêu gọi hành động (CTA) mà quảng cáo bao trùm đang sử dụng và không thể kiểm tra ngày):

 • jpg
 • 100kb
 • 300x250px

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Toàn bộ lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được và chấp thuận tài sản thiết kế.
 • Toàn bộ lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng5 ngày làm việc