Quảng cáo toàn màn hình tiêu chuẩn

Một quảng cáo toàn màn hình tiêu chuẩn chiếm toàn bộ Tương quan truyền thông (Share Of Voice), và nằm trên màn hình đầu tiên ở đầu tất cả các trang IMDb. Loại hình này bao gồm Biển quảng cáo tiêu chuẩnhình chữ nhật. Biểu ngữ đứnghình chữ nhật ngang sẽ chạy tương ứng trên thiết bị di động và máy tính bảng.”

Ví dụ về quảng cáo toàn màn hình tiêu chuẩn

Biển quảng cáo tiêu chuẩn

Một đơn vị định dạng lớn được đặt phía trên trang web. Đây là kích thước quảng cáo biển quảng cáo tiêu chuẩn IAB.

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: 970x250

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Hình chữ nhật

Một đơn vị tĩnh đi kèm với Bảng quảng cáo tiêu chuẩn nằm dưới màn hình đầu tiên. Đây là kích thước quảng cáo hình chữ nhật tiêu chuẩn IAB.

 • Vị trí: Bên dưới màn hình đầu tiên, bên tay phải
 • Kích thước: 300x250

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Các mẫu Photoshop

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
 • Tất cả lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng5 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng5 ngày làm việc

Các tài sản bàn giao

Nếu xây dựng quảng cáo do bên thứ ba phân phối, vui lòng làm theo các hướng dẫn do nhà xuất bản cung cấp.

Mỗi lần thực hiện quảng cáo cần có các yêu cầu khác nhau để sản xuất từng đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

 • Thiết kế bởi khách hàng
  • *Mẫu PSD biển quảng cáo cao cấp IMDb được thiết kế cuối cùng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
  • Liên kết có thể nhấp chuột
 • Thiết kế bởi IMDb
  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên diễn viên nếu cần đưa vào thiết kế)
  • Nội dung văn bản của quảng cáo, dòng pháp lý, logo và xếp hạng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
  • Hướng dẫn về thương hiệu
  • Liên kết có thể nhấp chuột