Hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một vị trí hiển thị tiêu chuẩn IAB 300x250 nằm dưới màn hình đầu tiên phía bên tay phải của hầu hết các trang IMDb trên máy tính để bàn và dưới màn hình đầu tiên với nội dung IMDb trên thiết bị di động. Đơn vị này được tạo ra với kích thước 2x (600x500) và sẽ hiển thị 300x250 trên máy tính để bàn.

hình chữ nhật là hình theo chuẩn Cục quảng cáo tương tác (IAB)

Hướng dẫn quảng cáo

 • Vị trí: Được hiển thị dưới màn hình đầu tiên trên tất cả các thiết bị. Được hiển thị ở phía bên tay phải trên máy tính để bàn và hiển thị nội tuyến trên các thiết bị di động.
 • Kích thước: 600x500 (sẽ hiển thị 300x250 trên máy tính để bàn)


Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)
Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

✔ Nên:

 • Có 1 lời kêu gọi hành động

✘ Không nên:

 • Bao gồm hiệu ứng hình động hoặc video
 • Bao gồm nhiều hơn 1 lời kêu gọi hành động

Thông số kỹ thuật sản xuất

Bên phân phối: Bên thứ nhất và bên thứ ba
Kích thước phần lõi: 600x500 (sẽ hiển thị 300x250 trên máy tính để bàn)
Dung lượng tệp hình ảnh dự phòng: 50 kb
Thiết bị được hỗ trợ: Máy tính để bàn và thiết bị di động
Thông điệp theo ngày được hỗ trợ: Lên đến 5 thông điệp theo ngày khác nhau

Các mẫu Photoshop

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

* Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận và chấp thuận nội dung thiết kế
* Toàn bộ lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng của IMDb.

 • Khách hàng thiết kế: 2 ngày
 • IMDb thiết kế: 5 ngày

Bàn giao tài sản nội dung

Nếu xây dựng quảng cáo phục vụ theo bên thứ 3, vui lòng tuân theo các hướng dẫn do nhà phát hành quảng cáo cung cấp. *Xin lưu ý rằng quảng cáo phục vụ theo bên thứ 3 hiện không khả dụng cho thiết bị di động.

Mỗi lần thực hiện quảng cáo cần có các yêu cầu riêng để sản xuất từng đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

 • Khách hàng thiết kế
  • Nếu không có nhãn 3P hoặc các tệp jpg hoàn thiện dạng tĩnh nhỏ hơn 40k, khách hàng vui lòng cung cấp:
  • * Mẫu PSD hình chữ nhật do IMDb thiết kế hoàn thiện
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
  • Liên kết có thể nhấp chuột
 • Thiết kế bởi IMDb
  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên diễn viên nếu cần đưa vào thiết kế)
  • Nội dung văn bản của quảng cáo, dòng pháp lý, logo và xếp hạng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
  • Hướng dẫn về thương hiệu
  • Liên kết có thể nhấp chuột