Quảng cáo tiếp quản cao cấp

Một quảng cáo tiếp quản cao cấp chiếm Tương quan truyền thông (Share Of Voice), và nằm trên màn hình đầu tiên ở đầu tất cả các trang IMDb. Định dạng này bao gồm một Biển quảng cáo cao cấpHình chữ nhật. Một Biểu ngữ đứng Hình chữ nhật dài sẽ lần lượt chạy trên các thiết bị di động và máy tính bảng.

Biển quảng cáo cao cấp

Một đơn vị định dạng lớn được đặt phía trên trang web. Đây là kích thước quảng cáo biển quảng cáo theo tiêu chuẩn Cục quảng cáo tương tác (IAB) có chứa đoạn phim quảng cáo và nền xung quanh đằng sau nội dung IMDb.

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: Hình ảnh nền 970x250, 1920x1080

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Hình chữ nhật

Một đơn vị tĩnh đi kèm với Biển quảng cáo cao cấp bên dưới màn hình đầu tiên. Đây là kích thước quảng cáo hình chữ nhật theo chuẩn Cục quảng cáo tương tác (IAB).

 • Vị trí: Bên dưới màn hình đầu tiên, bên tay phải
 • Kích thước: 300x250

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Các mẫu Photoshop

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

* Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận và chấp thuận nội dung thiết kế
* Toàn bộ lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng của IMDb.

 • Thiết kế bởi khách hàng: 10 ngày
 • Thiết kế bởi IMDb: 10 ngày

Các nội dung cần cung cấp

Nếu xây dựng quảng cáo do bên thứ ba phân phối, vui lòng làm theo các hướng dẫn do nhà xuất bản cung cấp.

Mỗi lần thực hiện quảng cáo cần có các yêu cầu khác nhau để sản xuất từng đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

 • Thiết kế bởi khách hàng
  • Mẫu PSD quảng cáo tiếp quản cao cấp do IMDb thiết kế hoàn thiện
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Tệp video .mov hoặc h.264 (chúng tôi không hỗ trợ định dạng ProRes)
  • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
  • Liên kết có thể nhấp chuột
 • Thiết kế bởi IMDb
  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên diễn viên nếu cần đưa vào thiết kế)
  • Nội dung văn bản của quảng cáo, dòng pháp lý, logo và xếp hạng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Tệp video .mov hoặc h.264 (chúng tôi không hỗ trợ định dạng ProRes)
  • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
  • Hướng dẫn về thương hiệu
  • Liên kết có thể nhấp chuột