Biển quảng cáo cao cấp

Một Biển quảng cáo cao cấp được phát trên màn hình đầu tiên ở đầu tất cả các trang IMDb và bao gồm:

 • Hình ảnh trạng thái chuyển đổi 526x250, trong đó có chứa logo phim, bất kỳ nội dung văn bản hoặc thông điệp nào và CTA (Lời kêu gọi hành động) chính
 • Video đoạn phim giới thiệu, có thể dài tối đa 30 giây tự động phát ở chế độ tắt tiếng và video do người dùng khởi xướng có thể dài tối đa 5 phút
 • Hình ảnh tấm chập đoạn phim giới thiệu
 • Biển quảng cáo 970x250 tĩnh tiêu chuẩn, đóng vai trò là hình ảnh tĩnh thay thế dành cho những người dùng không thể xem phiên bản hình động. Cũng có thể được dùng làm trạng thái chuyển đổi nếu không cần phải có đoạn phim giới thiệu đầy đủ
 • Hình nền tĩnh, 1920x1080

* Nếu một Biển quảng cáo cao cấp đang chạy Tương quan truyền thông (Share Of Voice) trên IMDb, quảng cáo này được coi là một Quảng cáo tiếp quản cao cấp, cần có một đơn vị Biển hiệu hình chữ nhật đi kèm cũng như một Biển hiệu dạng bảng chạy ngangBiểu ngữ chiều dọc. Nếu không chạy Tương quan truyền thông (Share Of Voice), Biển hiệu hình chữ nhật sẽ không chạy dưới dạng một đơn vị kèm theo Biển quảng cáo. *

Hướng dẫn quảng cáo

Trạng thái chuyển đổi 526x250

Một đơn vị quảng cáo tĩnh có định dạng lớn, được đặt phía trên trang web. Đây là nơi tất cả văn bản, logo phim, văn bản pháp lý và CTA nên tồn tại trong sản phẩm. Bất kỳ hình ảnh nhân vật nào (cụ thể là khuôn mặt nhân vật) cũng nên vừa khít phần lớn trong không gian này.

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: 526x250

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Ví dụ về Vùng an toàn trạng thái chuyển đổi 526x250

✔ Nên:

 • Giữ tất cả thông điệp, logo phim và CTA bên trong vùng an toàn 526x250
 • Đưa vào một CTA được xác định rõ ràng

✘ Không nên:

 • Bao gồm các trạng thái di chuột trên các nút/CTA (Lời kêu gọi hành động)
 • Đưa vào thông điệp hình động và/hoặc logo phim

Video đoạn phim giới thiệu

Một video 444x250 lấp đầy phía bên trái của hình ảnh biển quảng cáo. Lên đến 30 giây tự động phát ở chế độ tắt tiếng và lên đến 5 phút video do người dùng khởi xướng.

Trong khi tự động phát, đoạn phim giới thiệu phải bao gồm biểu tượng “phát lại kèm âm thanh” (hoặc văn bản). Trong quá trình phát do người dùng khởi xướng, video đoạn phim giới thiệu sử dụng các nút điều khiển video tiêu chuẩn (nút phát/tạm dừng, nút tắt/bật tiếng và nút tua) và các nút này phải hiển thị khi di chuột qua.

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: 444x250
 • Độ dài: lên đến 30 giây tự động phát và lên đến 5 phút (300 giây) video do người dùng khởi xướng

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Ví dụ về Vùng an toàn cho video đoạn phim giới thiệu

✔ Nên:

 • Sử dụng video có tính tương tác và cung cấp ngữ cảnh cho tựa đề nội dung
 • Cung cấp video 444x250 để đảm bảo tất cả các phần tử thông điệp, phụ đề, logo và văn bản trong video không bị cắt xén

✘ Không nên:

 • Đưa vào nút phát, nút phát lại hoặc nút đóng được gắn cố định

Tấm chập đoạn phim giới thiệu

Hình ảnh tĩnh từ đoạn phim giới thiệu 444x250 đóng vai trò là thẻ kết thúc khi video đoạn phim giới thiệu kết thúc.

Theo mặc định, hình ảnh tấm chập đoạn phim giới thiệu có một lớp phủ cho biết rằng video có thể được phát lại kèm âm thanh. Lớp phủ này là bắt buộc và phải chỉ ra cho người dùng rằng khi nhấp chuột, đoạn phim giới thiệu sẽ phát lại kèm âm thanh.

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: 444x250


Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Ví dụ về Vùng an toàn cho tấm chập đoạn phim giới thiệu

✔ Nên:

 • Cung cấp hình ảnh tĩnh có chứa nhân vật hoặc cảnh nền

✘ Không nên:

 • Đưa vào bất kỳ nút, logo, thông điệp hoặc CTA nào trong hình ảnh tĩnh

Biển quảng cáo 970x250 tĩnh

Một đơn vị quảng cáo tĩnh có định dạng lớn, được đặt phía trên trang web. Đây là kích thước quảng cáo dạng biển quảng cáo theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB) và được dùng cho bất kỳ người dùng nào không thấy phiên bản hình động đầy đủ (băng thông giới hạn, xem trên iPad, v.v.).

 • Vị trí: Đầu trang
 • Kích thước: 970x250


Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Ví dụ về Vùng an toàn cho biển quảng cáo 970x250 tĩnh

✔ Nên:

 • Cung cấp quảng cáo dạng biển quảng cáo 970x250 tiêu chuẩn
 • Cung cấp 1 CTA

✘ Không nên:

 • Đưa vào một khoảng trống cho video phim giới thiệu
 • Đưa vào nhiều hơn 1 CTA

Nền tĩnh

Đây là một hình ảnh sẽ nằm đằng sau nội dung quảng cáo và trang web trên IMDb. Đây phải là ảnh tĩnh và phục vụ mục đích làm nổi bật biển quảng cáo chứ không làm phân tán sự chú ý khỏi biển quảng cáo. Không được có khuôn mặt nhân vật, logo, thông điệp hoặc nội dung pháp lý ở bất kỳ vị trí nào trên nền. Nếu có lớp bọc được đưa vào nội dung sáng tạo, Biển quảng cáo cao cấp KHÔNG yêu cầu đường viền 1px.

Theo mặc định, nền không cuộn xuống phía dưới trang cùng với người dùng, mà sẽ mờ dần thành một màu đồng nhất. Nếu muốn có nền cố định, vui lòng yêu cầu chức năng đó trong bản tóm tắt nội dung quảng cáo.

 • Vị trí: Đằng sau nội dung Biển quảng cáo và trang web IMDb, nội dung xung quanh có thể nhìn thấy
 • Kích thước: 1920x1080


Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ – vùng màu hồng biểu thị vùng có thể bị cắt trên các trình duyệt nhỏ hơn)

Ví dụ về Vùng an toàn nền tĩnh

✔ Nên:

 • Cung cấp họa tiết, kết cấu hoặc sản phẩm màu sắc có liên quan
 • Hãy nhớ rằng mặc dù kích thước hình ảnh đầy đủ là 1920x1080, một số yếu tố có thể bị cắt đi trên các trình duyệt nhỏ hơn

✘ Không nên:

 • Đưa vào thêm thông điệp hoặc các khuôn mặt nhân vật ở bất cứ vị trí nào trong nền
 • Đưa vào các CTA trong nền (chúng sẽ không thể nhấp chuột)

Thông số kỹ thuật của tài sản nội dung

Bên cung cấp dịch vụ: Bên thứ nhất và bên thứ ba
Kích thước phần lõi: 970x250
Giới hạn kích thước tệp của các phần tử dự phòng:

 • Khung biển quảng cáo: 2MB
 • Biển quảng cáo tĩnh: 2MB
 • Video đoạn phim giới thiệu: 50MB
 • Ảnh tĩnh đoạn phim giới thiệu: 2MB
 • Nền tĩnh: 2MB

Các thiết bị được hỗ trợ: Chỉ dành cho máy tính để bàn
Thông điệp theo ngày được hỗ trợ: Lên đến 5 thông điệp theo ngày khác nhau
Thời lượng tự động phát: Tổng cộng tối đa 30 giây
Tần suất tự động phát: Hiển thị một lần mỗi 24 giờ
Thời lượng phát video do người dùng khởi xướng: Tối đa 5 phút (300 giây)

Các mẫu Photoshop

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

* Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận và chấp thuận nội dung thiết kế
* Toàn bộ lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng của IMDb.

 • Thiết kế bởi khách hàng: 10 ngày
 • Thiết kế bởi IMDb: 10 ngày

Bàn giao tài sản nội dung

Nếu xây dựng quảng cáo do bên thứ ba cung cấp dịch vụ, vui lòng làm theo hướng dẫn do bên phát hành quảng cáo cung cấp.

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu riêng để sản xuất từng đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

 • Thiết kế bởi khách hàng
  • * Mẫu PSD biển quảng cáo cao cấp do IMDb thiết kế hoàn thiện
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Các tệp video .mp4 hoặc h.264 (chúng tôi không hỗ trợ định dạng ProRes)
  • Thông điệp, CTA và lịch trình ngày tháng
  • Liên kết có thể nhấp chuột
 • Thiết kế bởi IMDb
  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên diễn viên nếu cần đưa vào thiết kế)
  • Nội dung văn bản của quảng cáo, dòng pháp lý, logo và xếp hạng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Các tệp video .mp4 hoặc h.264 (chúng tôi không hỗ trợ định dạng ProRes)
  • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
  • Hướng dẫn về thương hiệu
  • Liên kết có thể nhấp chuột