Biểu ngữ trình xem phương tiện truyền thông

Đơn vị biểu ngữ

Mô tả

Khi người dùng lướt qua thư viện hình ảnh, một Đơn vị biểu ngữ sẽ xuất hiện ở dưới cùng màn hình.
Kích thước: 640x100 (sẽ hiển thị 320x50 trên máy tính để bàn)
Hạn chế: Hỗ trợ 1 lời kêu gọi hành động và liên kết nhấp chuột đến một trang đích.

Ví dụ biểu ngữ

Ví dụ biểu ngữ
Ví dụ biểu ngữ

  Thông số sản phẩm

  Phục vụ cho: Chỉ dành cho bên thứ nhất
  Kích thước phần lõi: 640x100 (sẽ hiển thị 320x50 trên máy tính để bàn)
  Dung lượng tệp hình ảnh dự phòng: 40 kb
  Các thiết bị được hỗ trợ: Máy tính để bàn và thiết bị di động
  Thông điệp theo ngày được hỗ trợ: Tối đa 5 tin nhắn nhắc thời gian riêng biệt

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
 • Tất cả lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng2 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng5 ngày làm việc

Các nội dung cần cung cấp

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các tài liệu thiết kế theo đúng hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Thiết kế theo khách hàng
 • Mẫu PSD biểu ngữ trên điện thoại do IMDb thiết kế hoàn thiện
 • Bao gồm tất cả các thay đổi thông điệp, ngày tháng và CTA ở các lớp riêng biệt trong PSD
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
 • Liên kết có thể nhấp chuột
IMDb thiết kế
 • Các tệp PSD cho hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
 • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên các diễn viên nếu cần)
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Tuyên bố pháp lý, logo, xếp hạng
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
 • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
 • Hướng dẫn về thương hiệu
 • Liên kết có thể nhấp chuột