Biểu ngữ email

Biểu ngữ trong email được tài trợ là một sản phẩm quảng cáo định dạng 1200x250 nằm trong các email mà imdb.com gửi đến người đăng ký. Biểu ngữ trong email hiển thị ở đầu và cuối email.

Email được tài trợ có viền vàng 5 px và logo IMDb mờ 30% ở dưới cùng bên trái. Biểu ngữ trong email được tài trợ phải chứa các yếu tố thương hiệu IMDb để người dùng của chúng tôi hiểu rằng email đến từ thương hiệu đáng tin cậy của chúng tôi.

Biểu ngữ email được tài trợ

Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Biểu ngữ trong email có thể hỗ trợ một lời kêu gọi hành động (CTA) nhấp chuột

Biểu ngữ trong email có thể hỗ trợ một lời kêu gọi hành động (CTA) nhấp chuột. CTA có thể được đặt bất cứ nơi nào trên biểu ngữ, nhưng cần phải rõ ràng dễ đọc và phải đưa người dùng đến một đích đến thích hợp.

 • Vị trí: Hiển thị ở đầu email IMDb.com bên dưới tiêu đề và ở dưới cùng của email
 • Kích thước: 1200x250px

✔ Nên:

 • Cung cấp thông điệp và CTA rõ ràng

✘ Không nên:

 • Liên kết với một đích đến không chứa CTA (ví dụ: nhận vé bằng cách nhấp vào trang giới thiệu)
 • Xóa yếu tố thương hiệu IMDb khỏi biểu ngữ

Các mẫu Photoshop

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

* Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận và chấp thuận nội dung thiết kế
* Toàn bộ lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng của IMDb.

 • Thiết kế bởi khách hàng: 3 ngày
 • Thiết kế bởi IMDb: 5 ngày

Các nội dung cần cung cấp

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

 • Thiết kế bởi khách hàng
  • JPG được cung cấp dưới 200kb
  • Liên kết nhấp chuột
 • Thiết kế bởi IMDb
  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên diễn viên nếu cần đưa vào thiết kế)
  • Nội dung văn bản của quảng cáo, CTA, dòng pháp lý, logo và xếp hạng
  • Phông chữ ở định dạng .otf hoặc .ttf
  • Hướng dẫn về thương hiệu
  • Liên kết nhấp chuột