Tiện ích xem trên máy tính để bàn

Mô tả

Tiện ích gốc giúp các nhà quảng cáo giải trí quảng bá tiêu đề của họ trên trang chủ, trang tên và trang chi tiết phim/chương trình của IMDb trên tất cả nền tảng.
Vị trí: Trang chủ, trang tên và trang tiêu đề dưới màn hình đầu tiên
Kích thước:
600x400

Ví dụ về tiện ích xem trên máy tính để bàn

Ví dụ về tiện ích xem trên máy tính để bàn

Thông số kỹ thuật sản xuất

Bên phân phốiChỉ bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoTùy chỉnh
Kích thước tương thích nhất600x400
Các thiết bị được hỗ trợTất cả

Các nội dung cần cung cấp

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp nội dung theo đúng hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Tiện ích xem - Thiết kế bởi khách hàng

  • Mẫu PSD tiện ích xem hoàn thiện do IMDb thiết kế
  • Lịch trình theo ngày

Tiện ích xem - Thiết kế bởi IMDb

  • PSD của hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
  • Định dạng phân lớp hoặc vector của tiêu đề
  • Lịch trình theo ngày

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

  • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
  • Tất cả lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng10 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng10 ngày làm việc