Quảng cáo xen kẽ trên máy tính để bàn

Mô tả

vuốt qua hình ảnh

Khi người dùng vuốt qua thư viện ảnh, họ sẽ vuốt đến đơn vị quảng cáo xen kẽ toàn màn hình. Khi người dùng hoàn thành các câu đố, họ sẽ chuyển đến một đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị trên toàn bộ chiều rộng và chiều cao của tiện ích.
Vị trí: Hiển thị khi người dùng vuốt qua các hình ảnh và khi hoàn thành các câu hỏi trong trang web IMDb.
Kích thước: 2560x2560
Hạn chế: 1) Hỗ trợ 1 lời kêu gọi hành động và liên kết có thể nhấp chuột để đến trang đích. 2) Tần suất quảng cáo giới hạn ở mức 2x/ngày
Định dạng: Vùng an toàn là 1360x1360. Nội dung bên ngoài vùng an toàn có khả năng bị cắt và không thể nhấp chuột vào được. Kích thước phông chữ tối thiểu là 48pt để tính đến sự thay đổi về độ phân giải hiển thị.

Bản thử nghiệm của sản phẩm (nhấp vào để phát video)

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Phục vụ choChỉ bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoTùy chỉnh
Kích thước phần lõi2560x2560
Giới hạn kích thước tệp của hình ảnh dự phòng2mb
Thông điệp theo ngày được hỗ trợLên đến 5 thông điệp theo ngày khác nhau

Bàn giao tài sản nội dung

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các tài liệu thiết kế theo đúng hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Quảng cáo xen kẽ – Khách hàng thiết kế

 • Mẫu PSD quảng cáo xen kẽ do IMDb thiết kế hoàn thiện
 • Bao gồm tất cả các thông điệp, ngày tháng và các thay đổi của CTA trong từng lớp riêng biệt trong PSD
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
 • Liên kết có thể nhấp chuột

Quảng cáo xen kẽ – IMDb thiết kế

 • Các tệp PSD cho hình nghệ thuật chính nhiều lớp với độ phân giải cao
 • Tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên các diễn viên nếu cần)
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Tuyên bố pháp lý, logo, xếp hạng
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động và lịch trình ngày tháng
 • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
 • Hướng dẫn về thương hiệu
 • Liên kết có thể nhấp chuột

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
 • Tất cả lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng5 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng10 ngày làm việc

Mẫu nội dung sáng tạo