Ô được tài trợ

Ô được tài trợ là vị trí quảng cáo xuất hiện trong một hàng và cho phép quảng bá các tác phẩm nội dung và ứng dụng trên Fire TV. Chúng xuất hiện dưới dạng các ô hiển thị hài hòa với trải nghiệm hiện tại. Hàng hỗ trợ tối thiểu 5 ô trong chế độ xem băng chuyền carousel nguyên bản, nhưng có thể lên đến 10 ô khi người dùng điều hướng ngay trong hàng. Nhà quảng cáo sẽ phải trả phí cho số lượt nhấp chuột thực tế vào Ô được tài trợ.

Tổng quan về trải nghiệm

Người xem có thể cuộn xuống hàng được tài trợ bằng điều khiển từ xa trên Fire TV. Khi một ô trong hàng được tài trợ được đánh dấu, hình nền cùng với tên tác phẩm và tóm tắt sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Khi nhấp vào ô, khách hàng có thể xem thêm chi tiết về nội dung hoặc ứng dụng và có thể xem, mua hoặc tải xuống.

Để tìm hiểu thêm về khả năng chấp nhận của quảng cáo, hãy xem Chính sách và hướng dẫn quảng cáo của Fire TV.

Tổng quan về hướng dẫn

Phần này mang đến một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các chính sách và hướng dẫn cần tuân theo đối với quảng cáo được sử dụng trong Ô được tài trợ. Đối với các nhà quảng cáo và nhà quảng cáo tự phục vụ trên Fire TV đã chọn cung cấp quảng cáo tùy chỉnh trong Prime Video Direct hoặc Bảng điều khiển dành cho Nhà phát triển, hãy tham khảo phần hướng dẫn quảng cáo bên dưới.

Trạng thái lựa chọn

Chưa chọn

Hình ảnh này thể hiện hàng được tài trợ (hàng thứ hai trong ảnh chụp màn hình) được hiển thị như thế nào trên giao diện Fire TV trước khi thực hiện bất kỳ thao tác cuộn nào.

Chưa chọn

Đã chọn

Hình ảnh này cho thấy một ô được tài trợ được đánh dấu. Khi người xem điều hướng đến một ô được tài trợ, nhiều chi tiết hơn về nội dung sẽ xuất hiện ở phần phía trên.

Ô được tài trợ được đánh dấu.

Loại tài sản nội dung

Có hai phần quan trọng đối với tài sản hình ảnh: hình ảnh cho ô và hình nền (tùy chọn)


Hình ảnh cho ô

Hình ảnh cho ô xuất hiện trong một hàng chứa các ô khác trong giao diện người dùng Fire TV và đại diện cho tác phẩm nội dung hoặc ứng dụng. Đây là hình ảnh chính được dùng để quảng bá tác phẩm nội dung hoặc ứng dụng trong hàng được tài trợ.

Ô ứng dụng: Amazon Music

Ví dụ về ô ứng dụng

Ô tác phẩm nội dung: Sully

Ví dụ về ô tác phẩm nội dung


Hình nền

Khi quảng cáo được chọn, thông tin bổ sung về nội dung được hiển thị trong vùng “chi tiết nhỏ” chiếm một phần ba trên cùng của màn hình. Vùng chi tiết nhỏ chứa văn bản tiêu đề và văn bản mô tả tách riêng với hình nền.

Vùng chi tiết nhỏ được đánh dấu:

Vùng chi tiết nhỏ được đánh dấu

Tên tác phẩm của nội dung hoặc ứng dụng và phần tóm tắt xuất hiện ở phần bên trái của vùng chi tiết nhỏ.

Tên tác phẩm của nội dung hoặc ứng dụng và tóm tắt được đánh dấu

Hình nền xuất hiện ở góc trên bên phải của vùng chi tiết nhỏ.

Ví dụ về hình nền cho vùng chi tiết nhỏ

Thông số kỹ thuật của tài sản nội dung

Ô được tài trợ sử dụng hai tài sản hình ảnh: hình ảnh cho ô và hình nền (tùy chọn)

Thành phần hình ảnhYêu cầu
Hình ảnh cho ôKích thước: 1280 x 720px
Kích thước tối đa của tệp tin: 440KB
Định dạng: PNG
Hình nềnKích thước: 1920 x 1080px
Kích thước tối đa của tệp tin: 450KB
Định dạng: JPG

Hướng dẫn quảng cáo

Đối với các nhà quảng cáo và nhà quảng cáo tự phục vụ trên Fire TV đã chọn cung cấp quảng cáo tùy chỉnh trong Prime Video Direct hoặc Bảng điều khiển dành cho Nhà phát triển, hãy tham khảo phần hướng dẫn quảng cáo này.

Hình ảnh cho ô

Hướng dẫn 1: Vùng an toàn

Vùng lớp phủ màu xanh lá cây là vùng an toàn. Các phần tử thiết yếu (ví dụ: phần đầu của các nhân vật chính, tiêu đề) phải nằm trong vùng an toàn để chúng không bị che khuất.

Vùng an toàn cho ô nội dung

Vùng an toàn cho hình ảnh ô nội dung

Vùng an toàn cho ô ứng dụng

Vùng an toàn cho hình ảnh ô ứng dụng

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Điểm trọng tâm của hình ảnh và tên tác phẩm nằm trong vùng an toàn.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Khuôn mặt của nhân vật chính chồng lên phần văn bản. Văn bản đi ra ngoài vùng an toàn.

ví dụ được chấp thuận

Logo ứng dụng nằm trong vùng an toàn.

ví dụ không được chấp thuận

Logo ứng dụng nằm ngoài vùng an toàn.

Hướng dẫn 2: Có thể truy cập

Hình ảnh phải có khả năng truy cập trên tất cả các thiết bị. Tránh các logo hoặc tên tác phẩm phức tạp, kích thước phông chữ nhỏ hơn và độ tương phản màu thấp.

Hình ảnh và văn bản phải có tỷ lệ tương phản tối thiểu là 4,5:1. Văn bản lớn hơn (phông chữ 24px/18pt hoặc lớn hơn) có thể có tỷ lệ tương phản là 3:1. Nên sử dụng kích thước phông chữ tối thiểu 24px cho trải nghiệm Fire TV trong phòng khách.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Logo rõ ràng và nổi bật so với nền.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Logo không rõ ràng vì kích thước phông chữ nhỏ và tỷ lệ tương phản thấp.

ví dụ được chấp thuận

Logo ứng dụng rõ ràng và có tỷ lệ tương phản tốt.

ví dụ không được chấp thuận

Logo ứng dụng không rõ ràng và mờ vì tỷ lệ tương phản thấp.

Hướng dẫn 3: Nền đơn giản

Sử dụng hình ảnh có nền đơn giản, tối thiểu và tập trung vào các nhân vật chính.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Hình ảnh đơn giản, logo lớn và nổi bật.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Hình ảnh lộn xộn, logo phức tạp có phông chữ nhỏ.

ví dụ được chấp thuận

Hình ảnh đơn giản, logo ứng dụng lớn và nổi bật.

ví dụ không được chấp thuận

Hình ảnh chứa các ô lộn xộn khiến xao lãng khỏi logo ứng dụng.

Hướng dẫn 4: Độ nét cao

Hình ảnh phải có khả năng thay đổi kích thước trên mọi thiết bị có kích cỡ khác nhau. Tránh sử dụng hình ảnh mờ hoặc không rõ ràng.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Hình ảnh có độ nét cao và rõ ràng.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Hình ảnh và logo bị mờ.

ví dụ được chấp thuận

Logo ứng dụng có độ nét cao và rõ ràng.

ví dụ không được chấp thuận

Logo ứng dụng và nền bị mờ.

Hướng dẫn 5: Tránh các khoảng trống lớn, không có nội dung

Đưa càng nhiều đối tượng chính của hình nền vào vùng an toàn càng tốt. Đảm bảo rằng bố cục trông cân bằng.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Tên tác phẩm và hình ảnh nằm trong vùng an toàn và lấp đầy ô.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Khoảng trống quá nhiều do hình ảnh và ô có tỷ lệ khung hình khác nhau.

ví dụ được chấp thuận

Logo ứng dụng nằm bên trong vùng an toàn và lấp đầy ô.

ví dụ không được chấp thuận

Khoảng trống quá nhiều vì logo ứng dụng có tỷ lệ khung hình khác. Không thêm khung.

Hình nền

Hướng dẫn 1: Vùng an toàn

Vùng lớp phủ màu xanh lá cây là vùng an toàn. Các phần tử thiết yếu (ví dụ: phần đầu của các nhân vật chính, tiêu đề) phải nằm trong vùng an toàn để chúng không bị che khuất.

Vùng an toàn của hình nền

Vùng 1214 x 830px đại diện cho vị trí cần đặt đối tượng chính của hình ảnh.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Điểm trọng tâm (khuôn mặt của nhân vật chính) nằm ở phía bên phải và bên trong vùng an toàn.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Điểm trọng tâm của hình ảnh (khuôn mặt của nhân vật chính) nằm ngoài vùng an toàn và chồng lên văn bản tên tác phẩm.

Hướng dẫn 2: Không chèn văn bản trên hình ảnh

Không chèn văn bản hoặc logo ứng dụng trên hình nền ngoại trừ văn bản cỡ nhỏ như xếp hạng độ tuổi và bản quyền.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Văn bản tên tác phẩm rõ ràng và nổi bật vì không có văn bản trên hình ảnh.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Văn bản tên tác phẩm không rõ ràng vì có văn bản trên hình ảnh.

Hướng dẫn 3: Độ nét cao

Hình ảnh phải có khả năng thay đổi kích thước trên mọi thiết bị có kích cỡ khác nhau. Tránh sử dụng hình ảnh mờ hoặc không rõ ràng.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Hình ảnh có độ nét cao và rõ ràng.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Hình ảnh có độ phân giải thấp và mờ.

Hướng dẫn 4: Nhiều tác phẩm [Chỉ dành cho ASIN ứng dụng]

Sử dụng hình biến dạng, góc, bộ chia trên hình nền nhiều tác phẩm để hình ảnh không bắt chước các ô giao diện người dùng của Fire TV.

✔ Nên

ví dụ được chấp thuận

Sự biến dạng giúp cho hình ảnh hấp dẫn.

✘ Không nên

ví dụ không được chấp thuận

Cấu trúc phẳng quá giống với các ô của Fire TV.

Cập nhật quảng cáo

Bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo của Ô được tài trợ ở nơi bạn đã tải quảng cáo lên.

Nhà phát triển ứng dụng

Nếu bạn đang quảng bá một ASIN ứng dụng, để tìm hiểu thêm về việc cập nhật các ô được tài trợ, hãy xem Hướng dẫn về tài sản hình ảnh cho gian hàng Ứng dụng.

Prime Video

Nếu bạn đang quảng bá một tác phẩm nội dung, để tìm hiểu thêm về việc cập nhật các ô được tài trợ, hãy xem Hướng dẫn về tài sản đồ họa Prime Video Direct.

Fire TV tự phục vụ

Các nhà quảng cáo tự phục vụ trên Fire TV giờ đây có thể tải lên hình ảnh tùy chỉnh trong chiến dịch của họ. Tìm hiểu thêm

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Trung Đông
 • EG
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG