Chế độ xem đơn

Hiển thị thông tin chi tiết về một tính năng hoặc sản phẩm.

Cấu trúc trang

Các trang đích với chế độ xem đơn được xây dựng bằng các thành phần Trang đích Fire TV tiêu chuẩn.

Bố cục

Chế độ xem đơn

Các thành phần:

 • Mẫu chế độ xem đơn chứa một ô lớn duy nhất, có kích thước 1724 x 654px

2. Nút

 • Có thể có một hoặc hai nút.
 • Một hình ảnh hiển thị đằng sau tất cả các nội dung khác.
 • Để đảm bảo lộ trình thoát quảng cáo rõ ràng, gợi ý thoát quảng cáo phải được đưa vào góc dưới cùng bên phải của trang.

Tùy chọn bổ sung:

Video xen kẽ (tùy chọn)

 • Một video có thể được hiển thị trước khi trang xuất hiện.

Ví dụ

Adidas

Khởi động thành công với PureBOOST DPR

Khởi động thành công với PureBOOST DPR.

Danh sách kiểm tra nội dung

 • Các tệp .PSD phân lớp có độ phân giải cao (ảnh chụp sản phẩm và/hoặc hình ảnh lối sống)
 • Logo (định dạng vector, .ai hoặc .eps)
 • Bất kỳ hình nền hoặc hình ảnh nghệ thuật quan trọng nào
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Hướng dẫn xây dựng thương hiệu
 • Tệp tin video (xem thông số kỹ thuật)

Làm mới nội dung sáng tạo

Nội dung của các trang đích Fire TV có thể được làm mới mỗi quý một lần. Việc làm mới nội dung sáng tạo có thể bao gồm một bản cập nhật cho bất kỳ hoặc tất cả các thành phần được hỗ trợ. SLA cho một lần làm mới là 10 ngày.

Các trang đích của chiến dịch

Các trang đích Fire TV được thiết kế riêng để tận dụng tối đa màn hình TV và điều hướng.

Để biết thêm thông tin về các trang đích có thể truy cập được từ trang web, ứng dụng di động và thiết bị máy tính bảng của Amazon, vui lòng xem Trang đích chiến dịch.