Lưới

Làm nổi bật một số tính năng hoặc sản phẩm bằng lưới nhỏ gồm các ô cố định.

Cấu trúc trang

Các trang đích dạng lưới được xây dựng bằng các thành phần Trang đích Fire TV tiêu chuẩn.

Bố cục (xem thêm)

Lưới 2 ô và 2 ô cuộn

Các thành phần:

 • Lưới có thể chứa từ 2 đến 4 ô. Các ô vẫn giữ nguyên vị trí khi khách hàng cuộn sang phải để tất cả nội dung vẫn nằm trên màn hình.
 • Hình ảnh tiêu đề di chuyển hướng lên trên và mờ dần vào vị trí khi bắt đầu tải trang đích.

3. Văn bản phụ của ô (tùy chọn)

 • Nội dung văn bản có giới hạn có thể hiển thị dưới mỗi ô, khi được chọn.
 • Một hình ảnh hiển thị đằng sau tất cả các nội dung khác.
 • Để đảm bảo lộ trình thoát quảng cáo rõ ràng, gợi ý thoát quảng cáo phải được đưa vào góc dưới cùng bên phải của trang.

Tùy chọn bổ sung:

Video đan xen (tùy chọn)

 • Một video có thể được hiển thị trước khi trang xuất hiện.

Ví dụ

The Mist

Tìm hiểu về loạt phim mới trên Spike.

Tìm hiểu về loạt phim mới trên Spike.

Bố cục khác

Lưới 3 và 4 ô

Danh sách kiểm tra tài sản nội dung

 • Các tệp .PSD phân lớp có độ phân giải cao (ảnh chụp sản phẩm và/hoặc hình ảnh lối sống)
 • Logo (định dạng vector, .ai hoặc .eps)
 • Bất kỳ hình nền hoặc hình ảnh chính nào
 • Phông chữ (.otf hoặc .ttf)
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Hướng dẫn xây dựng thương hiệu
 • Tệp tin video (xem thông số kỹ thuật)

Làm mới nội dung sáng tạo

Nội dung của các trang đích Fire TV có thể được làm mới mỗi quý một lần. Việc làm mới nội dung sáng tạo có thể bao gồm một bản cập nhật cho bất kỳ hoặc tất cả các thành phần được hỗ trợ. SLA cho một lần làm mới là 10 ngày.

Các trang đích của chiến dịch

Các trang đích Fire TV được thiết kế riêng để tận dụng tối đa màn hình TV và hệ thống điều hướng.

Để biết thêm thông tin về các trang đích có thể truy cập được từ trang web, ứng dụng di động và thiết bị máy tính bảng của Amazon, vui lòng xem Trang đích chiến dịch.