×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Tùy chọn email

Tôi muốn nhận email tiếp thị từ Amazon Ads. Gửi cho tôi những thông tin sau đây:

Thông tin về sản phẩm

Tìm hiểu về các sản phẩm, tính năng và dịch vụ quảng cáo mới.

Sự kiện

Mời tham gia các sự kiện theo yêu cầu, trực tuyến và trực tiếp.

Giáo dục và đào tạo

Nhận nội dung đào tạo, video, bài đăng trên blog và các nghiên cứu tình huống có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Nội dung đề xuất cho chiến dịch

Nhận các lời khuyên để tối ưu hóa các chiến dịch mới hoặc đang chạy dành riêng cho bạn.

Nội dung đề xuất cho thị trường mới

Nhận các thông báo liên quan đến việc khởi tạo chiến dịch tại các thị trường mới.

Khảo sát

Chia sẻ ý kiến của bạn để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.

Ưu đãi khuyến mãi

Nhận ưu đãi liên quan đến các sản phẩm và tính năng của chúng tôi.

Hỗ trợ và quản lý tài khoản

Nhận hướng dẫn, đề xuất và hỗ trợ tạo chiến dịch từ các chuyên gia quảng cáo hỗ trợ 1:1 của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu quảng cáo riêng của bạn.

Hủy đăng ký cho tôi khỏi tất cả email tiếp thị Amazon Ads

Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ chỉ nhận được email về các giao dịch với chúng tôi, chẳng hạn như khi chiến dịch được chấp thuận hoặc không được chấp thuận, khi báo cáo tài khoản đã sẵn sàng, khi có sự cố thanh toán hoặc có sự thay đổi đáng kể đối với sản phẩm bạn sử dụng.

Bất kỳ tùy chọn nào bạn thiết lập ở đây sẽ được gửi đến đội ngũ của chúng tôi, nhưng bạn có thể không thấy chúng trên trang này nếu bạn truy cập sau này.