HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Phát triển sự hiện diện trên toàn cầu thông qua quảng cáo

Quảng cáo có thể giúp bạn tiếp cận và tương tác với khách hàng trên toàn thế giới – nhưng bạn có thể có một số câu hỏi. Cụ thể là điều này có dễ dàng không? Nếu bạn không thông thạo hai, năm hay mười ngôn ngữ khác thì sao? Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi giải thích quá trình quảng cáo trên toàn thế giới, giới thiệu cho bạn những điều cơ bản về việc chuẩn bị tài khoản cũng như minh họa các tính năng giúp đơn giản hóa việc tạo và tối ưu hóa chiến dịch.

Cấp độ: Trung cấp

Thích hợp nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Là người bán hàng (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký trong Amazon Brand Registry), nhà cung cấp, tác giả hoặc nhà thiết kế hàng hóa
  • Đã bán các sản phẩm của bạn ở ít nhất một quốc gia khác
  • Đã chạy ít nhất một chiến dịch Sponsored Products tại thị trường nội địa
×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

thị trường

Xác định các khu vực mới bạn có thể quảng cáo

Sponsored Products

Hãy chuẩn bị cho các dịp lễ và sự kiện theo khu vực và địa phương

Đơn giản hóa

Không cần phải phỏng đoán khi xây dựng chiến dịch quốc tế

Thông tin chi tiết

Xây dựng quảng cáo gây ấn tượng với các đối tượng khách hàng ở quốc tế

Buổi hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một phần minh họa, kèm theo một phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.