Hội thảo trực tuyến

Đưa thương hiệu của bạn đến những vùng đất mới: Tìm hiểu mẹo về Sponsored Display

Sponsored Display đã được nhận xét là một trong những sản phẩm quảng cáo hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy doanh số từ khách hàng mới. Tìm hiểu mẹo từ diễn giả khách mời.

Người phụ nữ đang làm việc

Đưa thương hiệu của bạn đến những vùng đất mới: Tìm hiểu mẹo về Sponsored Display từ AiHello

Sponsored Display đã được nhận xét là một trong những sản phẩm quảng cáo hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy doanh số từ khách hàng mới. Các nhà quảng cáo sử dụng các đối tượng Sponsored Display nhận thấy rằng các khách hàng mới đối với thương hiệu đóng góp tới 74% doanh số bán hàng được phân bổ cho quảng cáo.* Trong hội thảo trực tuyến miễn phí giữa Amazon Ads và AiHello này, hãy tìm hiểu định nghĩa về Sponsored Display, cách bạn có thể sử dụng các tính năng mới nhất của Sponsored Display và Sponsored Display có thể đóng vai trò như thế nào trong chiến lược quảng cáo kỹ thuật số của bạn. Sau hội thảo trực tuyến, bạn sẽ biết được những mẹo hay nhất để tạo chiến dịch Sponsored Display hiệu quả tùy vào mục tiêu của mình. Hãy tham gia đến cuối để dự phiên hỏi đáp với Amazon Ads.

Cấp độ: Trung cấp
Thích hợp cho: Các nhà quảng cáo đã quen thuộc với Sponsored ProductsSponsored Brands, nhưng chưa biết nhiều về Sponsored Display

* Nguồn: Dữ liệu nội bộ Amazon, toàn cầu, 01/06/2022 đến 01/12/2022