HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Mở rộng chiến lược Sponsored Display

Bạn đang tiếp cận các đối tượng có liên quan thông qua Sponsored Display? Nếu bạn đã triển khai chiến dịch Sponsored Display, hãy khám phá cách đưa chiến dịch này lên một tầm cao mới với hội thảo trực tuyến trung cấp này. Chúng tôi sẽ đi sâu vào các chiến lược nhắm mục tiêu dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn, chỉ cho bạn cách phân tích các chỉ số của mình và giúp bạn thực hiện các bước đúng đắn để nâng cao hiệu suất—bao gồm một số kịch bản tối ưu hóa trong quá trình thực hiện.

Bạn mới sử dụng Sponsored Display? Tìm hiểu những nội dung cơ bản trong hội thảo trực tuyến giới thiệu của chúng tôi.

Cấp độ: Nâng cao
Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký tại Amazon Brand Registry.

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Vị trí đặt quảng cáo Sponsored Display

Tối ưu hóa hiệu suất Sponsored Display

Người dùng trước một xu hướng đang thịnh hành

Tạo chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn

Người dùng theo biểu đồ Venn

Tương tác với các đối tượng cả trên và ngoài Amazon

Người dùng kết nối với các yếu tố về lối sống

Thử chiến thuật nhắm mục tiêu Sponsored Display mới

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một bản thử nghiệm và một phiên hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.

“Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display phù hợp với phương pháp quảng cáo phễu đầy đủ của chúng tôi bằng cách nâng cao năng lực để các nhà quảng cáo có thể thúc đẩy tăng trưởng gia tăng, nâng cao nhận thức thương hiệu và việc cân nhắc đến sản phẩm.”

— Courtney, Nhà quảng cáo