HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Hiểu các công cụ chiến dịch của bạn: Tiêu điểm về báo cáo Sponsored Brands

Bạn có đang tận dụng tối đa các chiến dịch Sponsored Brands của mình? Tại hội thảo trực tuyến nâng cao này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách hiểu báo cáo Sponsored Brands và hiệu suất chiến dịch cũng như cách điều chỉnh chiến dịch để đáp ứng mục tiêu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ đi qua các chỉ số khách hàng mới đối với thương hiệu và làm thế nào để biết liệu các chiến dịch có đang giúp bạn thu hút được người mua hàng mới hay không.

Hội thảo trực tuyến này cung cấp hướng dẫn dựa trên kịch bản để giúp bạn cải thiện ROAS (Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)), xác định các mục tiêu và chiến dịch có hiệu suất cao và thực hiện một số điều chỉnh để cải thiện hiệu suất.

Cấp độ: Nâng cao
Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký Amazon Brand Registry

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Vị trí quảng cáo Sponsored Brands trên máy tính để bàn

Lên lịch và tải xuống báo cáo Sponsored Brands

Ghi nhớ với biểu đồ cột dọc

Phân tích báo cáo và điều chỉnh chiến dịch

Bàn tay đang giữ trái tim

Sử dụng các chỉ số khách hàng mới đối với thương hiệu

Người dùng phía trên một biểu đồ xu hướng đi lên

Tối ưu hóa dựa trên hiệu suất quảng cáo

Hội thảo trực tuyến này cũng bao gồm một phiên trình diễn, cùng với phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.