HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Mẹo tối ưu hóa chiến lược từ khóa

Từ khóa đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của các chiến dịch. Bạn muốn học cách sử dụng từ khóa hiệu quả hơn? Trong hội thảo trực tuyến ở cấp độ trung cấp này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác định các từ khóa có hiệu suất hàng đầu, cách đặt giá thầu cạnh tranh cho các từ khóa này và cách thực hiện các điều chỉnh liên quan trong công cụ quản lý chiến dịch. Chúng tôi cũng xem xét cách bạn có thể tìm ra các từ khóa mới thông qua báo cáo cụm từ tìm kiếm và tìm hiểu nên áp dụng những từ khóa nào làm từ khóa phủ định nhằm cải thiện hơn nữa lợi tức trên chi tiêu quảng cáo.

Nếu chưa tham dự hội thảo trực tuyến về từ khóa dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi, bạn có thể đăng ký tại đây.

Cấp độ: Trung cấp
Thích hợp cho: Tất cả người bán hàng, nhà cung cấp và tác giả KDP.

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

các loại đối sánh từ khóa

Đánh giá các loại đối sánh từ khóa

báo cáo cụm từ tìm kiếm

Phân tích báo cáo cụm từ tìm kiếm

tinh chỉnh chiến lược từ khóa

Tinh chỉnh chiến lược từ khóa của bạn

xây dựng cấu trúc một cách chiến lược

Xây dựng cấu trúc cho các chiến dịch và từ khóa một cách chiến lược

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một phiên trình diễn tính năng cùng phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.

“Luôn xem xét những từ khóa nào đang có hiệu suất tốt nhất và xây dựng kế hoạch cho những từ khóa đó. Hãy suy nghĩ về việc ‘Từ khóa này có đại diện cho sản phẩm của tôi không? Tôi có thể tìm một từ khóa khác từ dữ liệu của mình không?’ Bạn cần thiết lập một chiến lược xem xét thông tin đó và xác nhận rằng những từ khóa đó thực sự là từ khóa phù hợp cho sản phẩm của bạn.”

– Ritu, Nhà quảng cáo