HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu chi tiết: Tối ưu hóa chiến dịch bằng tính năng nhắm mục tiêu phủ định

Quảng cáo của bạn có nhận được số lượt hiển thị và số lượt nhấp chuột từ truy vấn mua sắm không liên quan đến sản phẩm của bạn không? Nhắm mục tiêu phủ định có thể giúp kiểm soát cả chi tiêu quảng cáo và thời điểm hiển thị quảng cáo.

Trong hội thảo trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng này để tối ưu hóa các chiến dịch Sponsored ProductsSponsored Brands, giúp quảng cáo tiếp cận nhiều đối tượng có liên quan hơn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để tìm các từ khóa bạn muốn thêm vào làm từ khóa phủ định, cộng với những từ khóa không nên thêm vào dựa trên mục tiêu của bạn.

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Cấp độ: Trung cấp

Phù hợp với: Tất cả người bán hàng, nhà cung cấp và tác giả KDP

Hội thảo trực tuyến này cũng bao gồm một phiên trình diễn, cùng với phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.

nhắm mục tiêu phủ định

Sử dụng từ khóa phủ định và nhắm mục tiêu theo sản phẩm

kiểm soát chi tiêu

Giúp kiểm soát chi tiêu quảng cáo

các loại đối sánh nhắm mục tiêu phủ định

Tìm hiểu sự khác biệt giữa nhắm mục tiêu đối sánh chính xác phủ định và cụm từ phủ định

báo cáo cụm từ tìm kiếm

Xem lại báo cáo cụm từ tìm kiếm để tìm cơ hội nhắm mục tiêu phủ định