HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Giới thiệu về từ khóa và quảng cáo được tài trợ

Từ khóa đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của các chiến dịch thủ công. Nhưng bạn có biết cách thức sử dụng từ khóa rộng, cụm từ và đối sánh chính xác, hoặc vị trí để tìm từ khóa giúp xây dựng một chiến dịch thành công? Trong hội thảo trực tuyến cấp độ người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ trình bày khái niệm về từ khóa và cách chọn những từ khóa phù hợp dựa trên mục tiêu quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giải thích cách phân tích báo cáo cụm từ tìm kiếm để hiểu được cách người mua hàng khám phá sản phẩm.

Sau khi tham dự hội thảo trực tuyến này, hãy tìm hiểu cách thức tối ưu hóa hiệu suất từ khóa của bạn trong hội thảo trực tuyến Lời khuyên tối ưu hóa chiến lược từ khóa.

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Cấp độ: Người mới bắt đầu

Thích hợp cho: Tất cả người bán hàng, nhà cung cấp và tác giả KDP.

Hội thảo trực tuyến này cũng bao gồm một phiên trình diễn, cùng với phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.

các loại đối sánh

Hiểu các loại đối sánh từ khóa

báo cáo đánh giá

Đánh giá và phân tích báo cáo cụm từ tìm kiếm

các loại đối sánh nhắm mục tiêu phủ định

Sử dụng từ khóa phủ định để giảm chi phí quảng cáo

chiến dịch từ khóa

Khởi động chiến dịch nhắm mục tiêu từ khóa thủ công