HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Giới thiệu về Mạng lưới đối tác Amazon Ads

Bạn đã nghĩ đến việc tham gia Mạng lưới đối tác mới chưa? Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để bắt đầu.

Mạng lưới đối tác là trung tâm tự phục vụ để các đại lý và nhà cung cấp công cụ có thể tương tác và quản lý mối quan hệ kinh doanh với Amazon Ads. Hãy đăng ký với Mạng lưới đối tác để tiếp cận các tài nguyên tiếp thị và học tập cũng như giới thiệu khả năng của bạn với các nhà quảng cáo trong danh bạ đối tác của Amazon Ads.

Mức độ: Người mới bắt đầu
Phù hợp với: Các đại lý và nhà cung cấp công cụ

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Các tính năng chính

Xem bên trong Mạng lưới đối tác và đi qua các tính năng chính

Mạng lưới đối tác

Tìm hiểu cách thức bắt đầu trên Mạng lưới đối tác

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi cho nhóm của chúng tôi

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một phiên hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.

Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021

10:00 sáng - 11:00 sáng JST

Đăng ký

Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021

10:00 sáng - 11:00 sáng JST

Đăng ký

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021

10:00 sáng - 11:00 sáng JST

Đăng ký