HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tăng mức độ cân nhắc với Amazon Ads

Với các giải pháp tự phục vụ của Amazon Ad, bạn có thể giới thiệu thương hiệu của mình với các đối tượng khách hàng mới, có liên quan vào những lúc quan trọng – như khi họ đang chủ động duyệt xem các sản phẩm và cân nhắc để mua hàng. Trong hội thảo trực tuyến miễn phí này, chúng tôi khám phá hành trình ra quyết định của khách hàng, tập trung vào những khoảnh khắc khi khách hàng đang cân nhắc thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Cấp độ: Trung cấp
Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký trong Amazon Brand Registry

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

hành trình ra quyết định

Tìm hiểu về hành trình ra quyết định của khách hàng và tại sao việc cân nhắc lại quan trọng

Gian hàng

Xây dựng nền tảng của một chiến lược thúc đẩy cân nhắc với StoresBài đăng

Sponsored Brands

Đánh giá chiến thuật để tăng mức độ cân nhắc với các Sponsored BrandsSponsored Display

đo lường

Biết những chỉ số cần xem xét để giúp đo lường hiệu suất của bạn

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một bản thử nghiệm, cùng phần hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.