HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Đi sâu vào thao tác hàng loạt

Bạn muốn có một cách đơn giản hơn để quản lý tất cả các chiến dịch của mình? Thao tác hàng loạt có thể là tính năng rất hữu ích. Với tính năng này, bạn có thể xây dựng, quản lý và tối ưu hóa nhiều chiến dịch cùng một lúc.

Hội thảo trực tuyến cấp độ nâng cao của chúng tôi dành cho các nhà quảng cáo có nhiều chiến dịch muốn mở rộng nỗ lực của mình một cách hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ xem xét cơ chế hoạt động của các thao tác hàng loạt ra ngoài mức cơ bản để giúp bạn điền vào bảng tính hàng loạt, hiểu dữ liệu của bạn và khắc phục sự cố có thể xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng công cụ trong bản thử nghiệm từng bước trực tiếp: tải xuống bảng tính, thực hiện điều chỉnh và tải lên lại tệp tin của bạn để triển khai các thay đổi.

Cấp độ: Nâng cao
Thích hợp cho: Mọi người bán hàng và nhà cung cấp

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

diễn giải bảng tính hàng loạt của bạn

Tìm hiểu cách dễ dàng diễn giải bảng tính hàng loạt của bạn

tối ưu hóa bảng tính

Tối ưu hóa tất cả các chiến dịch quảng cáo được tài trợ của bạn trong một bảng tính

Biết được tệp tin hàng loạt của bạn đã được tải lên chưa

Biết được tệp tin hàng loạt của bạn đã được tải lên chưa và cách khắc phục sự cố bất kỳ lỗi nào

bản thử nghiệm để sử dụng các thao tác hàng loạt

Hướng dẫn từng bước và bản thử nghiệm để sử dụng các thao tác hàng loạt

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một bản thử nghiệm, cùng phần hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.

“Một trong những điều hữu ích nhất mà Amazon đã làm là cung cấp nhiều tính năng hàng loạt hơn. Một trong những tính năng mà tôi sử dụng thường xuyên nhất là cụm từ phủ định. Chúng tôi có thể có một chiến dịch đang sử dụng các từ khóa rộng đạt mức 30.000 từ khóa khác nhau, chúng tôi sẽ tìm các từ khóa không hiệu quả trong nhóm 30 nghìn từ khóa đó và sẽ tải lên hàng loạt các từ khóa này dưới dạng cụm từ phủ định. Bằng cách đó, tôi có thể tải lên một nghìn năm trăm từ khóa cho biết tôi không muốn nhắm mục tiêu đến các từ khóa này.”

– Travis, Nhà quảng cáo