HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tạo và triển khai Gian hàng trên Amazon

Giới thiệu câu chuyện thương hiệu và sản phẩm của bạn trên Amazon với các Gian hàng. Trong hội thảo trực tuyến giới thiệu này, bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo miễn phí một Gian hàng có nhiều trang để quảng bá câu chuyện thương hiệu và bộ sưu tập của bạn – không cần viết một dòng code nào. Đồng thời, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đo lường lưu lượng truy cập và doanh số dựa trên thông tin chi tiết về Gian hàng và cách liên kết Gian hàng với chiến dịch Sponsored Brands để tối đa hóa khả năng tương tác.

Nếu bạn đã thiết lập Gian hàng, hãy xem hội thảo trực tuyến về tối ưu hóa Gian hàng của chúng tôi tại đây.

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Cấp độ: Người mới bắt đầu

Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký Amazon Brand Registry.

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một bản thử nghiệm và một phiên hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.

sử dụng miễn phí

Gian hàng miễn phí và dễ sử dụng

câu chuyện thương hiệu

Giới thiệu câu chuyện thương hiệu của bạn

danh mục sản phẩm

Hiển thị danh mục sản phẩm của bạn

URL amazon

Nhận URL Amazon của riêng bạn

quoteUpGian hàng là cách tuyệt vời để trưng bày sản phẩm, và cũng tạo ra cơ hội để người mua yêu thích thương hiệu.quoteDown
– Ritu, Nhà quảng cáo