HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Giới thiệu về giá thầu và ngân sách

Nếu bạn mới bắt đầu với hoạt động quảng cáo, việc tìm hiểu về ngân sách và giá thầu là điều rất cần thiết. Tại hội thảo trực tuyến dành cho người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về những nội dung bạn cần biết - cách thiết lập và điều chỉnh ngân sách và giá thầu của chiến dịch cũng như cách thực hiện các điều chỉnh để thích ứng với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu các nội dung cơ bản? Tìm hiểu thêm các mẹo nâng cao tại hội thảo trực tuyến về tối ưu hóa ngân sách và giá thầu của chúng tôi.

Cấp độ: Người mới bắt đầu
Thích hợp cho: Tất cả người bán hàng, nhà cung cấp và tác giả KDP.

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Tổng quan về ngân sách và giá thầu

Tổng quan về ngân sách và giá thầu

Thiết lập ngân sách phù hợp với mục tiêu của bạn

Thiết lập ngân sách phù hợp với mục tiêu của bạn

Tìm hiểu chiến lược đặt giá thầu

Tìm hiểu chiến lược đặt giá thầu

Điều chỉnh ngân sách và giá thầu của bạn bất cứ lúc nào

Điều chỉnh ngân sách và giá thầu của bạn bất cứ lúc nào

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một bản thử nghiệm và một phiên hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.