HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Bắt đầu sử dụng Bài đăng

Bài đăng * là một cơ hội kể chuyện trực quan trong trải nghiệm mua sắm di động trên Amazon Hoa Kỳ. Người mua sắm có thể khám phá nguồn cấp nội dung đầy cảm hứng để khám phá và tương tác với các thương hiệu và sản phẩm của họ. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ khám phá cách bạn có thể sử dụng giải pháp miễn phí để chia sẻ những hình ảnh có tùy chọn mua trong nguồn cấp dữ liệu trong ứng dụng mua sắm di động cũng như trang web dành cho thiết bị di động của Amazon.

*Bài đăng hiện có sẵn cho những người bán chuyên nghiệp, nhà cung cấp và các đại lý của nhà cung cấp. Để sử dụng Bài đăng, người bán phải được đăng ký trong Amazon Brand Registry và quản lý một Gian hàng ở Hoa Kỳ, được liên kết qua dòng giới thiệu trên các trang chi tiết thương hiệu của họ.

Mức độ: Trung cấp
Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký trong Amazon Brand Registry

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

nâng cao thương hiệu

Tăng mức độ hiển thị của thương hiệu

người mua hàng tương tác trên thiết bị di động

Truyền cảm hứng để khách hàng tương tác với bài đăng và sản phẩm của bạn

thêm vào giỏ hàng

Gắn thẻ nhiều ASIN, tích hợp tính năng nhấp để mua trong mỗi bài đăng

bộ nhận dạng thương hiệu nhất quán trên Amazon

Tạo bộ nhận dạng thương hiệu nhất quán trên Amazon

Buổi hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm một phần minh họa, kèm theo một phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.