HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Giới thiệu tài sản quảng cáo: Trung tâm nội dung mới của thương hiệu

Tiết kiệm thời gian, lập kế hoạch hiệu quả và giúp cải thiện mức độ khám phá về thương hiệu. Tất cả nhờ có sự trợ giúp của giải pháp mới mang tính tập trung. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về các tài sản quảng cáo, một ứng dụng cho phép bạn lưu trữ, sắp xếp và sử dụng lại nội dung trên Amazon Ads và các trang mua sắm Amazon.

Cấp độ: Tất cả
Phù hợp với: Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký trong Amazon Brand Registry

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

hiểu về tài sản quảng cáo

Hiểu tài sản quảng cáo là gì và cách sử dụng

yêu cầu về tính đủ điều kiện

Xem xét các yêu cầu về tính đủ điều kiện

bản trình diễn thực tế

Đưa các bài học vào bối cảnh với các ví dụ thực tế và bản trình diễn

Hỏi đáp trực tiếp

Đặt câu hỏi và có được câu trả lời thông qua hỏi đáp trực tiếp

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ bao gồm nội dung trình diễn và một phiên hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.