HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu về cách tổ chức chiến dịch

Quản lý chiến dịch – từ việc sử dụng danh mục đầu tư, quản lý ngân sách, cho đến nhóm sản phẩm một cách chiến lược trong các nhóm quảng cáo – là nền tảng của quảng cáo. Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu một cách kĩ càng.

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ đi sâu vào cách cấu trúc và tổ chức các chiến dịch để đạt được mục tiêu. Chúng tôi sẽ đi sâu vào các danh mục đầu tư và khám phá cách sử dụng nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Và chúng tôi sẽ kết hợp tất cả cùng với hướng dẫn thực tiễn, dựa trên kịch bản giúp bạn hình dung các nội dung đề xuất của chúng tôi và áp dụng chúng vào chiến lược của riêng bạn.

Cấp độ: Trung cấp
Phù hợp với: Tất cả người bán hàng, nhà cung cấp và tác giả KDP

×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

biểu tượng cấp tổ chức chiến dịch

Hiểu cách sử dụng các cấp độ khác nhau của tổ chức chiến dịch

tối ưu hóa biểu tượng chiến dịch

Tối ưu hóa các chiến dịch hiện có

biểu tượng biểu đồ

Tìm hiểu cách xây dựng nhóm quảng cáo theo chiến lược

biểu tượng danh sách các bước

Hướng dẫn từng bước và bản thử nghiệm để thiết lập danh mục đầu tiên của bạn

Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ có một bản demo và phần hỏi đáp với một chuyên gia quảng cáo.