HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu với Amazon Ads

Bạn có lẽ cũng hiểu rõ rằng việc xây dựng thương hiệu trên Amazon có thể giúp bạn kết nối với khách hàng và thúc đẩy khách hàng tương tác với các sản phẩm của bạn. Nhưng “xây dựng thương hiệu” thực sự có ý nghĩa như thế nào? Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khía cạnh của việc xây dựng thương hiệu – xây dựng câu chuyện, chia sẻ sứ mệnh và áp dụng nhất quán hướng dẫn về phong cách trình bày, đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu những khía cạnh này có thể đem lại tác động thực sự và quan trọng ra sao đối với cả thương hiệu và khách hàng của bạn.

Cho dù bạn đang muốn tìm hiểu tất cả các giải pháp có sẵn dành cho thương hiệu, hay bạn muốn biết những lời khuyên về cách xây dựng hướng dẫn phong cách trình bày phù hợp với đặc điểm của thương hiệu, hội thảo trực tuyến này đều sẽ cung cấp cho bạn nền tảng phù hợp để bạn phát triển. Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc giới thiệu cho bạn về hành trình tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu và cung cấp cho bạn một số ví dụ về cách sử dụng từng giải pháp Amazon Ads và đo lường nhận thức thương hiệu trong suốt hành trình này. Và để giúp bạn áp dụng những ý tưởng này vào thực tế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách một thương hiệu giả định xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của họ trên Amazon ra sao.

Cấp độ: Người mới bắt đầu
Thích hợp cho: Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký trong Amazon Brand Registry

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

tầm nhìn thương hiệu

Xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu độc đáo

kết nối với khách hàng

Tạo kết nối lâu dài với khách hàng

Gian hàng trên máy tính để bàn và thiết bị di động

Sử dụng các giải pháp như Gian hàngSponsored Brands để giúp xây dựng và quảng bá thương hiệu của bạn

đo lường nhận thức thương hiệu

Tìm hiểu cách thức đo lường nhận thức thương hiệu và mức độ tương tác với thương hiệu

Hội thảo trực tuyến này cũng bao gồm một phiên trình diễn, cùng với phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.

“Amazon Ads đã trở thành một phần vô cùng quan trọng đối với một thương hiệu như chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng tất cả các công cụ này theo ý mình để tiếp cận đối tượng có liên quan và cũng là một cách để trở nên nổi bật. Amazon đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình tăng trưởng của thương hiệu chúng tôi”.

– Ralph, Nhà quảng cáo