Hội thảo trực tuyến

Tối đa hóa hiệu quả và ROI cho các đại lý Amazon với PPC Entourage

Giành cơ hội độc quyền để cùng Mike Zagare từ Bret Darby và PPC Enrtourage tham gia cuộc trò chuyện thân mật bên lò sưởi với Jeremiah Shaw từ D8aRiven. Mong đợi các cuộc thảo luận hữu ích qua đó họ làm sáng tỏ các khía cạnh của hoạt động quản lý đại lý quảng cáo Amazon và chia sẻ những nhận thức dựa trên kinh nghiệm chung ấn tượng của họ.

Cấp độ: Trung cấp
Tiêu điểm sản phẩm: Đại lý
Tên đối tác: PPC Entourage
Loại hình đối tác
: Chiến dịch
Ngày: Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Thời gian:
12:30 chiều giờ ET

Người phụ nữ đang sử dụng máy tính bảng