HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tích hợp với Amazon Ads API

Trong hội thảo trực tuyến này, đội ngũ phụ trách Amazon Ads API sẽ chia sẻ chi tiết việc tích hợp với Amazon Ads API. Hội thảo trực tuyến này dành cho các nhà tích hợp mong muốn có được góc nhìn chi tiết về quy trình quản lý chiến dịch và muốn tìm hiểu về các lựa chọn tích hợp với Amazon Ads API.

Cấp độ: Người mới bắt đầu
Phù hợp với: Các đại lý và nhà cung cấp công cụ

×

Chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Tự động hóa

Giới thiệu về Amazon Ads API

Sự kiện và tương tác

Lập kế hoạch và các phương án tích hợp với Amazon Ads API

Quản lý dữ liệu và nền tảng

Ứng dụng Amazon Ads API và quy trình xây dựng

Công nghệ-công cụ

Quản lý tích hợp Amazon Ads API

Hội thảo trực tuyến này cũng bao gồm một phiên trình diễn, cùng với phần hỏi đáp với chuyên gia quảng cáo.