Gia tăng mức độ cân nhắc trong hành trình mua sắm trên Amazon

Người đàn ông, người phụ nữ và cô gái nói chuyện với nhau

Cần thực hiện những bước gì khi bạn đang tìm cách gia tăng mức độ cân nhắc cho các sản phẩm thương hiệu của bạn? Xem video ngắn bên dưới để tìm hiểu cách bạn có thể khuyến khích khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn khi họ xem xét sản phẩm cần mua.