Nghiên cứu điển hình

Huggies tận dụng khả năng quảng cáo toàn phễu của Amazon để nâng cao và đo lường tác động tổng thể của thương hiệu

Sản phẩm của Huggies

Huggies là một trong ba hãng hàng đầu về sản phẩm tã bỉm em bé, đồng thời cũng là một trong ba thương hiệu tã hàng đầu được người tiêu dùng ưa thích ở Ấn Độ. 1 Để đảo ngược xu hướng thị phần khách hàng mới giảm xuống, thương hiệu này đã làm việc với nhóm Amazon Ads để phát triển một chiến lược phễu đầy đủ mạnh mẽ.

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, chiến dịch trên Amazon DSP đã chạy trong 12 tuần và phân phát 90 triệu lượt hiển thị với phạm vi tiếp cận 25 triệu lượt hiển thị. Tỷ lệ hoàn thành video cho chiến dịch ngang bằng với điểm chuẩn danh mục là 80%, trong khi chi phí cho mỗi lượt hoàn thành video thấp hơn 20% so với điểm chuẩn danh mục. Đối với quảng cáo tĩnh, tỷ lệ nhấp chuột là 0,43%, ngang bằng với điểm chuẩn danh mục. Thương hiệu này cũng chứng kiến sự gia tăng 2,65% trong các lượt tìm kiếm về thương hiệu “Huggies”. 2

“Amazon đã là một nguồn hỗ trợ đắc lực trong hành trình xây dựng thương hiệu của chúng tôi. Đối với Huggies, mục tiêu luôn là xây dựng kế hoạch giúp chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu của mình và chạy quảng cáo tại tất cả các phần của phễu trên Amazon. Chúng tôi đã thu được những kết quả tuyệt vời từ mối quan hệ hợp tác và những sáng kiến này. Chúng tôi mong muốn được thắt chặt mối quan hệ nàyhơn nữa với Amazon”.

— Saakshi Verma Menon, Giám đốc tiếp thị, Ấn Độ, Kimberly-Clark

Xem video dưới đây và xem cách Huggies tăng điểm chuẩn chiến dịch của họ như thế nào:

1 Dữ liệu thâm nhập cơ sở của nhóm đối tượng tham gia khảo sát của Kantar là hộ gia đình có em bé (Ấn Độ), 2021
2 Dữ liệu do nhà quảng cáo cung cấp, Ấn Độ, 2021