3 chiến thuật mà các nhà quảng cáo hàng đầu thuộc danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân sử dụng để phát triển thương hiệu

Tác giả: Catherine Bai, Quản lý phân tích và truyền thông

Chúng tôi đã nghiên cứu hơn 7.500 thương hiệu trong danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân ở gian hàng Amazon để tìm hiểu thông tin chi tiết về cách họ đạt được mức tăng trưởng hàng năm về lượt xem trang chi tiết và khách hàng mới đối với thương hiệu.

Nội dung nổi bật:

Chúng tôi đã xem xét hiệu suất năm 2019 của hơn 7.500 thương hiệu trong danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân tại Hoa Kỳ. Phân tích này đã phân loại các thương hiệu thành các cụm và sau đó xem xét các thuộc tính quảng cáo và bán lẻ của họ để trích xuất các nội dung đề xuất theo hướng thông tin chi tiết giúp các nhà quảng cáo cải thiện hiệu suất của họ, đặc biệt là về mức tăng trưởng hàng năm của lượt xem nhanh và khách hàng mới đối với thương hiệu. Để đơn giản hóa việc so sánh, chúng tôi tập trung vào các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu so với các nhà quảng cáo khác. Kết quả cho thấy các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu khác biệt với các nhà quảng cáo khác ở ba lĩnh vực. Các nhà quảng cáo muốn cải thiện tỷ lệ tăng trưởng lượt xem trang chi tiết của họ hàng năm (DPVGR) và tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới đối với thương hiệu (NTBGR) nên xem xét:

  • Sử dụng hình thức tiếp thị lại với đối tượng khách hàng
  • Sử dụng các từ khóa phủ định.
  • Đầu tư vào các vị trí hiển thị quảng cáo bên ngoài Amazon DSP (nền tảng khởi tạo nhu cầu).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phương pháp luận ở cuối bài viết này.

1. Các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu tận dụng hình thức tiếp thị lại với đối tượng khách hàng

Thông tin chi tiết

Đối với các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu, 26% trong tổng số lượt hiển thị của họ đến từ chiến thuật tiếp thị lại.

Nội dung đề xuất

Tận dụng các sự kiện của Amazon như Prime Day và Cyber Monday và các sản phẩm quảng cáo đầu phễu như Quảng cáo truyền hình trực tuyếnAmazon DSP để gia tăng lượng đối tượng khách hàng tiềm năng có sẵn cũng như xây dựng nhận thức và sự lưu ý. Sau đó theo dõi bằng cách tiếp thị lại cho những đối tượng đã xem các trang chi tiết sản phẩm. Các nhà quảng cáo cũng có thể thu hút lại những đối tượng khách hàng đã nhìn thấy sản phẩm của các thương hiệu khác để bán chéo hay bán thêm hoặc người mua hàng xem các sản phẩm tương tự để thúc đẩy sự tương tác ở mức độ thương hiệu.

2. Các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu sử dụng ASIN phủ định để tiếp thị cho các khách hàng có liên quan

Thông tin chi tiết

Đối với các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu, trung bình 41% chiến dịch đã sử dụng các từ khóa phủ định hoặc chiến thuật ASIN phủ định. Đối với các nhà quảng cáo khác, 0% chiến dịch sử dụng các từ khóa phủ định hoặc chiến thuật ASIN phủ định.

Nội dung đề xuất

Khi sử dụng ASIN phủ định, hãy cân nhắc sử dụng chỉ số để lựa chọn từ khóa phủ định. Tỷ lệ nhấp (CTR) thấp hơn và tỉ lệ chuyển đổi thấp hơn là các chỉ báo phù hợp chỉ ra một số từ khóa đang kém hiệu quả. Nhìn vào CTR và lượt chuyển đổi để xác định các từ khóa phủ định thích hợp.

3. Các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu đầu tư vào quảng cáo Amazon DSP để tiếp cận khách hàng ở mọi nơi họ dành thời gian

Thông tin chi tiết

Các nhà quảng cáo chăm sóc sức khỏe và cá nhân có hiệu suất dẫn đầu đã truyền tải 18% trên tổng số lượt hiển thị của họ từ khoảng không quảng cáo bên ngoài Amazon DSP (Amazon Publisher Services hoặc các sàn giao dịch của bên thứ ba), trong khi các nhà quảng cáo khác không phân phát lượt hiển thị nào từ quảng cáo ngoài Amazon DSP.

Nội dung đề xuất

Khi các nhà quảng cáo đang suy nghĩ về việc mua từ ngoại vi Amazon DSP, chúng tôi khuyên họ

  • Cân bằng cẩn thận chi tiêu giữa khoảng không quảng cáo thuộc quyền sở hữu và điều hành của Amazon và khoảng không quảng cáo bên ngoài.
  • Cân nhắc đầu tư vào các trang web và kênh khác như Twitch hoặc Fire TV để tăng khả năng tiếp cận với các đối tượng tích cực và độc quyền ở quy mô lớn.

Phương pháp

Chúng tôi đã tạo ra một mức điểm tổng hợp cho tỷ lệ tăng trưởng lượt xem trang chi tiết hàng năm (DPVGR) và tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới đối với thương hiệu hàng năm (NTBGR) từ năm 2018 đến 2019. Các thương hiệu xếp hạng trong top 50% trong tổng số các thương hiệu về chỉ số DPVGR và xếp hạng trong top 50% về NTBGR được xem là thành công, nếu ngược lại, chúng tôi coi là không thành công. Sau đó chúng tôi đã sử dụng máy học để xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ họ đã sử dụng để giúp tăng mức điểm tổng hợp của họ.

Quá trình phân nhóm diễn ra như thế nào?
Chúng tôi đã tạo ra một mức điểm tổng hợp nhị phân dựa trên DPVR và sau đó áp dụng một phân loại XGBoost để xác định tính năng nào và khối lượng nào dự đoán tốt nhất các nhãn này. Khi làm như vậy, chúng tôi đã coi các hành động quảng cáo hoặc bán lẻ là các tính năng như cường độ và sự kết hợp sử dụng sản phẩm quảng cáo, thời gian hỗ trợ quảng cáo, chiến thuật nhắm mục tiêu, tính sáng tạo và vị trí hiển thị, số lượng đánh giá của khách hàng và xếp hạng, tỷ lệ phần trăm sản phẩm có trang sản phẩm chất lượng và các loại sản phẩm được quảng bá trong quảng cáo, v.v.

Sử dụng các tính năng và khối lượng được xác định ở trên, sau đó chúng tôi áp dụng thuật toán phân cụm k-medoid để phân loại nhà quảng cáo thành các cụm. Xin lưu ý rằng chúng tôi phân loại các nhà quảng cáo theo hành động của họ chứ không theo các thành phần trong điểm tổng hợp. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng các cụm cuối cùng theo mức điểm tổng hợp từ cao đến thấp. Nhóm 1 là nhóm thành công nhất với điểm tổng hợp cao nhất và Nhóm 5 là nhóm kém thành công nhất.