3 chiến thuật mà các nhà quảng cáo tạp hóa đang sử dụng để phát triển trên Amazon.jp

Tác giả: Kazuya Murayama, Giám đốc truyền thông và phân tích, và Ashton Brown, Chuyên viên nội dung kỹ thuật

Trong nghiên cứu năm 2020 với hơn 400 thương hiệu trong danh mục Hàng tạp hóa trên Amazon.jp (Nhật Bản), chúng tôi so sánh chiến lược quảng cáo giữa nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu và nhà quảng cáo hiệu suất thấp hơn. Sau đó, chúng tôi sử dụng so sánh này để cung cấp thông tin chi tiết hữu ích mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để tăng số lượng khách hàng mới đối với thương hiệu.

Điểm nhấn câu chuyện:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích hơn 400 thương hiệu trong danh mục Hàng tạp hóa trên amazon.jp (Nhật Bản) từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020. Để phân tích, chúng tôi đã phân loại các thương hiệu Hàng tạp hóa thành bốn cụm, trong đó Cụm 1 là nhóm thành công nhất và Cụm 4 là nhóm kém thành công nhất xét về tốc độ tăng trưởng khách hàng mới đối với thương hiệu (DPVGR) hàng năm.

Phân tích của chúng tôi cho thấy các nhà quảng cáo tạp hóa có hiệu suất hàng đầu (Cụm 1) có NTBGR cao hơn 1,3 lần so với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn (Cụm 4).

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

gấp 1,3 lần

Tốc độ tăng trưởng của lượng khách hàng mới đối với thương hiệu cao hơn so với năm trước

Để cung cấp cho nhà quảng cáo những thông tin chi tiết hữu ích, chúng tôi đã sử dụng công nghệ máy học để phân tích hơn 40 thuộc tính quảng cáo và truyền thông góp phần vào NTBGR. Sau đó, chúng tôi xác định thuộc tính nào có tác động tích cực lớn nhất đến NTBGR.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết/các phương pháp hay nhất về các thuộc tính hoặc chiến lược chính bằng cách xác định xem các nhà quảng cáo tạp hóa có hiệu suất hàng đầu (Cụm 1) và các nhà quảng cáo tạp hóa có hiệu suất thấp hơn (Cụm 4) đã áp dụng thuộc tính hoặc chiến lược chính ở mức độ nào.

Để biết thêm về phương pháp chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, vui lòng xem phần Phương pháp luận ở cuối bài viết.

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao hàng đầu sử dụng cả Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ

Khi nói đến NTBGR, mức độ khám phá sản phẩm và thương hiệu có thể giúp ích. Một phương pháp để thúc đẩy mức độ khám phá thương hiệu là sử dụng Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ trong các chiến dịch. Phân tích của chúng tôi cho thấy những nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu đã sử dụng cả Amazon DSPquảng cáo được tài trợ nhiều hơn những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp.

Trên thực tế, 71% chiến dịch tạp hóa có hiệu suất hàng đầu trên amazon.jp đã kết hợp cả Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ; trong khi tỷ lệ này ở chiến dịch có hiệu suất thấp hơn là 52%.

Tỷ lệ phần trăm chiến dịch sử dụng cả Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ

71%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

52%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ

 • Đầu tiên, các nhà quảng cáo có thể cân nhắc sử dụng cả Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ trong ít nhất 71% chiến dịch
 • Thứ hai, các nhà quảng cáo nên cân nhắc duy trì DSP trong hơn 11 tuần và duy trì các chiến dịch trong hơn 110 ngày

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao hàng đầu có số lượt đánh giá của khách hàng cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri cao gấp 4,6 lần

Chúng tôi nhận thấy rằng các nhà quảng cáo thường bỏ qua tác động từ đánh giá của khách hàng. Trong phân tích của chúng tôi về các nhà quảng cáo trong danh mục Tạp hóa trên amazon.jp, chúng tôi thấy rằng những nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có 23 đánh giá cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri, trong khi những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn chỉ có 5 đánh giá.

Số lượt đánh giá của khách hàng đối với mỗi ASIN hoặc số sê-ri

23

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

5

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần xem xét khi tìm cách tăng và cải thiện số lượt đánh giá của khách hàng

Một điều cần lưu ý là các nhà quảng cáo có thể tăng và cải thiện đánh giá của khách hàng nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng. Chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo phấn đấu có tối thiểu 23 lượt đánh giá của khách hàng cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri. Để biết thêm về việc tăng và cải thiện đánh giá của khách hàng, các nhà quảng cáo tạp hóa có thể xem xét những điều sau:

  • Nếu bạn là nhà cung cấp: Sử dụng chương trình Amazon Vine. Amazon Vine mời những người đánh giá đáng tin cậy nhất trên Amazon đăng ý kiến về các sản phẩm mới và sản phẩm chuẩn bị ra mắt trên thị trường nhằm giúp những khách hàng khác có thông tin khi quyết định mua hàng.
  • Nếu bạn là người bán: Sử dụng Amazon Brand Registry. Đăng ký trong Amazon Brand Registry để tiếp cận một bộ công cụ để hỗ trợ bạn xây dựng và bảo vệ thương hiệu, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có khả năng sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu phủ định về từ khóa hoặc ASIN cao gấp 1,8 lần

Phân tích của chúng tôi cho thấy kết quả mua sắm có liên quan có thể dẫn đến mức độ tương tác cao hơn, điều đó có nghĩa là những nhà quảng cáo tinh chỉnh quảng cáo thông qua các từ khóa phủ định cũng có thể đạt được NTBGR cao hơn. Để so sánh, các nhà quảng cáo tạp hóa có hiệu suất hàng đầu đã sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu phủ định đối với từ khóa hoặc ASIN trong 67% chiến dịch, trong khi những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn chỉ sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu phủ định với từ khóa hoặc ASIN trong 37% chiến dịch.

Tỷ lệ phần trăm các chiến dịch sử dụng chiến thuật ASIN hoặc từ khóa phủ định

67%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

37%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần xem xét khi sử dụng từ khóa

 • Kiểm tra báo cáo của chiến dịch hiện tại của bạn để tìm các cụm từ cần dùng với tiêu chí nhắm mục tiêu theo từ khóa phủ định. Tỉ lệ nhấp chuột thấp hơn (CTR), chi tiêu cao hơn và tỉ lệ chuyển đổi thấp hơn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy từ khóa nhắm mục tiêu không hiệu quả và nên bị loại trừ.
 • Kiểm tra hiệu suất các từ khóa bị loại trừ thường xuyên để tìm hiểu và tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng những từ khóa phù hợp nhất với thương hiệu.
 • Kiểm tra các trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: các từ khóa chung được dùng để nâng cao nhận thức về các sản phẩm mới ra mắt (ví dụ: đồ uống, trà, nước) có thể có hiệu suất kém, nhưng không nên dùng chúng làm từ khóa loại trừ vì trên thực tế, các từ khóa này là đối tượng phù hợp của các sản phẩm trong danh mục Tạp hóa.

Kết luận

Như đã thấy trong phân tích và mô hình máy học do chúng tôi giám sát, chúng tôi đã xác định ba chiến thuật chính mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng khách hàng mới đối với thương hiệu so với năm trước: (1) kết hợp cả Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ trong các chiến dịch; (2) đạt được tối thiểu 23 lượt đánh giá của khách hàng cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri; (3) cân nhắc sử dụng chiến thuật ASIN hoặc từ khóa phủ định khi có thể.

Phương pháp luận

Trước tiên, chúng tôi đã sử dụng mô hình được giám sát để xác định danh sách thuộc tính trong hơn 40 thuộc tính bán lẻ và truyền thông để giúp nâng cao điểm tổng hợp. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện quy trình năm bước để xây dựng bộ chỉ số thành công, trong đó có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của khách hàng mới đối với thương hiệu (NTBGR), sau đó, chúng tôi đã xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu để giúp tăng chỉ số thành công thông qua các thuật toán học máy.

 • Lựa chọn thương hiệu: 400 thương hiệu trong danh mục Tạp hóa từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020.
 • Xây dựng chỉ số thành công: Tính toán dựa trên tốc độ tăng trưởng hàng năm về số khách hàng mới đối với thương hiệu.
 • Xác định các giải pháp quảng cáo hoặc bán lẻ hiệu quả: Xác định các giải pháp hàng đầu để giúp tăng điểm tổng hợp (các giải pháp nâng cao tăng trưởng hàng năm của NTBGR). Các giải pháp bao gồm đánh giá của khách hàng, sản phẩm quảng cáo (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV, v.v.), chiến lược quảng cáo (từ khóa phủ định, chế độ luôn bật, phân khúc đối tượng, v.v.), và hơn thế nữa.
 • Phân nhóm thương hiệu: Các thương hiệu được phân nhóm thành bốn cụm theo điểm tổng hợp (NTBGR), xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất theo hiệu suất.
 • So sánh các nhóm thương hiệu: Xác định xem các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu (Cụm 1) sử dụng chiến lược nào để nâng cao tăng trưởng NTBGR hàng năm, so với những chiến lược mà các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn (Cụm 4) đang hoặc đang không sử dụng.