Bốn đề xuất để phát triển thương hiệu của bạn trên Amazon.ca

Tác giả: Shri Murthy, Giám đốc truyền thông và phân tích cấp cao, và Ashton Brown, Chuyên viên viết tài liệu kỹ thuật

Trong nghiên cứu 2020-2021 với hơn 2.600 thương hiệu trong danh mục Hàng gia dụng trên Amazon.ca (Canada), chúng tôi so sánh chiến lược quảng cáo giữa các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu và hiệu suất thấp hơn. Sau đó, chúng tôi sử dụng so sánh này để đưa ra thông tin chi tiết thiết thực mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để cải thiện tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết.

Nội dung nổi bật:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích hơn 2.600 thương hiệu trong danh mục Hàng gia dụng trên Amazon.ca (Canada) từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Danh mục Hàng gia dụng bao gồm các thương hiệu bán những sản phẩm như máy hút bụi, máy lọc không khí và bộ đồ trải giường. Để thực hiện phân tích, chúng tôi đã phân loại các thương hiệu Hàng gia dụng thành bốn nhóm, trong đó Nhóm một là thành công nhất và Nhóm bốn là ít thành công nhất về tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết (DPVGR).

Phân tích của chúng tôi phát hiện ra rằng các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm một) đã đạt số lượt tìm kiếm theo thương hiệu cao hơn 1,5 lần và số lượt xem trang chi tiết hơn 1,4 lần so với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn (Nhóm bốn).

Các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu

1,5 lần

Số lượt tìm kiếm theo thương hiệu nhiều hơn

1,4 lần

Số lượt xem trang chi tiết nhiều hơn

Để cung cấp cho các nhà quảng cáo thông tin chi tiết thiết thực, chúng tôi đã sử dụng công nghệ máy học để phân tích hơn 40 thuộc tính quảng cáo và truyền thông tác động đến số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết. Sau đó, chúng tôi xác định các thuộc tính có tác động tích cực lớn nhất đến tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết/các phương pháp hay nhất về các thuộc tính hoặc chiến lược chính bằng cách xác định xem các nhà quảng cáo có hiệu suất cao trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm một) và các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm bốn) đã áp dụng từng thuộc tính hoặc hiến lược chính ở mức độ nào.

Để hiểu thêm về cách chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, hãy xem phần Phương pháp ở cuối bài viết này.

Những nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu đã tận dụng được tác động kinh tế từ việc giảm chi phí quảng cáo trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tăng 49% tổng doanh số bán hàng trên Amazon.ca trong 6 tháng đầu năm

Chúng tôi bắt đầu phân tích bằng cách so sánh chiến lược quảng cáo của các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu và hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng trong 6 tháng đầu năm (ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6) và 6 tháng cuối năm (ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12). Phân tích của chúng tôi đưa ra hai số liệu thống kê đáng chú ý:

 • Chi phí trung bình cho mỗi lượt hiển thị thấp hơn 7% trong 6 tháng đầu năm so với 6 tháng cuối năm.
 • 49% tổng doanh số bán hàng đạt được trong 6 tháng đầu năm

Chi phí cho mỗi lượt hiển thị thấp hơn trong 6 tháng đầu năm là điểm đặc biệt khi các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng đã ghi nhận 50% tổng số lượt hiển thị trong 6 tháng đầu năm, trong khi các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng chỉ đạt được 19% tổng số lượt hiển thị trong 6 tháng đầu năm.

Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị đạt được trong 6 tháng đầu năm

50%

Các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu

19%

Các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần xem xét khi phân bổ ngân sách quảng cáo

Để cải thiện phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác, chúng tôi khuyến nghị các nhà quảng cáo nên tập trung vào phân bổ ngân sách và sự kiện, cụ thể là các nhà quảng cáo nên tìm cách cân bằng chi tiêu quảng cáo giữa 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm cũng như tăng phân bổ chi tiêu quảng cáo cho các sự kiện trong 6 tháng đầu năm như Ngày của Mẹ và Ngày của Cha. Tăng phân bổ chi tiêu cho 6 tháng đầu năm cho phép các nhà quảng cáo tận dụng chi phí cho mỗi lượt hiển thị ở mức 7% thấp hơn. Điều đó cho thấy, chúng tôi cũng tin rằng mức chi tiêu quảng cáo cân bằng (giữa 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm) có vai trò rất quan trọng vì khách hàng mua sản phẩm trong danh mục Hàng gia dụng vào nhiều thời điểm trong năm trên Amazon.

Các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng đã tận dụng Sponsored Products trong suốt cả năm

Trong khoảng thời gian quan sát, các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng đã sử dụng Sponsored Products trong tất cả 52 tuần, trong khi các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng chỉ sử dụng Sponsored Products trong 14 tuần.

Số tuần sử dụng Sponsored Products ở chế độ luôn bật

52

Các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu

14

Các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng chiến dịch Sponsored Products ở chế độ luôn hoạt động

Các nhà quảng cáo có thể cân nhắc các chiến dịch Sponsored Products ở chế độ luôn bật trong suốt cả năm và cũng có thể tập trung vào những lĩnh vực này để tối ưu hóa các chiến dịch:

 • Phạm vi từ khóa: Hãy thử áp dụng các từ khóa liên quan chặt chẽ đến trang thông tin sản phẩm. Đảm bảo thử nghiệm với các từ khóa mới để xác định những từ khóa nào có hiệu suất cao và không cao.
 • ASIN (số sê-ri riêng): Để nâng cao mức độ tìm kiếm và mức độ liên quan, hãy đảm bảo một khoảng thời gian hỗ trợ phù hợp và không thay đổi quá thường xuyên ASIN được quảng cáo, chẳng hạn như hàng ngày hoặc hàng tuần.
 • Xác định các phương pháp hay nhất trước thời gian cao điểm: Bằng cách thử nghiệm trong thời gian thấp điểm, nhà quảng cáo có thể xác định các phương pháp hay nhất có thể giúp các chiến dịch có hiệu suất tốt hơn trong thời gian cao điểm.

43% các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng đã áp dụng Sponsored Display

Phân tích của chúng tôi cho thấy 43% các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng trên Amazon.ca đã sử dụng Sponsored Display, trong khi chỉ 1% nhà quảng cáo hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng đã sử dụng Sponsored Display. Đây là sự chênh lệch rất lớn vì Sponsored Display cho phép các thương hiệu tăng phạm vi tiếp cận và mức độ nhận thức thương hiệu, cả hai đều có thể cải thiện số lượt xem trang chi tiết và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu.

Tỷ lệ phần trăm thương hiệu Hàng gia dụng đã sử dụng Sponsored Display trong chiến lược quảng cáo

43%

Các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu

1%

Các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Sponsored Display

 • Sử dụng Nền tảng bên yêu cầu Amazon (DSP): Nếu sử dụng chiến dịch Amazon DSP để tiếp cận các đối tượng khách hàng mới thông qua quảng cáo hiển thị bằng lập trình, nhà quảng cáo có thể mở rộng phạm vi tiếp cận đến các trang chi tiết sản phẩm cụ thể trên Amazon bằng cách sử dụng Sponsored Display.
 • Chi tiêu hiệu quả: Khi sản phẩm hết hàng hoặc không còn là sản phẩm có Ưu đãi nổi bật, quảng cáo sẽ tự động dừng lại để tránh lãng phí ngân sách. Điều này giúp các nhà quảng cáo kiểm soát số tiền chi tiêu bằng cách thiết lập ngân sách và giá thầu cho mỗi lượt nhấp chuột (không cần thiết lập mức tối thiểu).
 • Tăng ưu đãi bán lẻ để mang lại tác động lớn hơn: Với các sự kiện dịp lễ trong 6 tháng đầu năm như Ngày của Mẹ và Ngày của Cha, hãy sử dụng các chiến dịch Sponsored Display để tích hợp với ưu đãi của Amazon và giúp khách hàng không bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi quan trọng.

Các nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu trong danh mục Hàng gia dụng đã tăng 2,5 lần về số lượt đánh giá của khách hàng cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri duy nhất

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu giải pháp để các nhà quảng cáo nâng cao hiệu suất của quảng cáo trong gian hàng Amazon, chúng tôi đã phát hiện ra rằng số lượt đánh giá của khách hàng có những tác động nhất định nhưng thường bị các nhà quảng cáo bỏ qua. Trong phân tích của chúng tôi về các nhà quảng cáo trong danh mục Hàng gia dụng trên Amazon.ca, chúng tôi thấy rằng những nhà quảng cáo hiệu suất hàng đầu có trung bình năm lượt đánh giá trên mỗi ASIN hoặc số sê-ri riêng, trong khi những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn có trung bình hai lượt đánh giá.

Những điều cần xem xét khi xác định giải pháp cải thiện hoặc tăng số lượt đánh giá của khách hàng

Để cải thiện niềm tin của khách hàng, chúng tôi khuyến nghị các nhà quảng cáo cố gắng đạt được tối thiểu năm lượt đánh giá của khách hàng cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri riêng. Để tăng và cải thiện số lượt đánh giá của khách hàng, các nhà quảng cáo trong danh mục Hàng gia dụng nên cân nhắc:

 • Nếu bạn là nhà cung cấp: Sử dụng chương trình Amazon Vine. Amazon Vine mời những người đánh giá đáng tin cậy nhất trên Amazon đăng ý kiến về các sản phẩm mới và sản phẩm chuẩn bị ra mắt trên thị trường nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng khi họ ra quyết định mua hàng.
 • Nếu bạn là người bán: Sử dụng Amazon Brand Registry. Việc đăng ký Amazon Brand Registry sẽ cho bạn quyền truy cập một bộ công cụ được thiết kế để giúp bạn xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Kết luận

Như đã trình bày trong phân tích của chúng tôi, kết hợp với mô hình máy học được giám sát, chúng tôi đã xác định bốn chiến lược chính mà nhà quảng cáo có thể sử dụng để tăng số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết: (1) duy trì tỷ lệ chi tiêu quảng cáo 50:50 giữa 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm; (2) sử dụng Sponsored Products trong suốt cả năm; (3) sử dụng Sponsored Display; (4) tăng số lượt đánh giá của khách hàng lên tối thiểu năm lượt đánh giá cho mỗi ASIN hoặc số sê-ri riêng.

Phương pháp

Trước tiên, chúng tôi đã sử dụng mô hình được giám sát để xác định danh sách các thuộc tính giúp nâng cao điểm tổng hợp trong số hơn 40 thuộc tính bán lẻ và truyền thông. Cụ thể là chúng tôi đã thực hiện một quy trình năm bước để đưa ra bộ chỉ số thành công bao gồm: số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết, sau đó xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu để giúp tăng chỉ số thành công thông qua các thuật toán máy học.

 • Lựa chọn thương hiệu: Hơn 2.600 thương hiệu trong danh mục Hàng gia dụng từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021.
 • Xây dựng chỉ số thành công: Tính toán dựa trên tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết.
 • Xác định các giải pháp quảng cáo hoặc bán lẻ hiệu quả: Xác định các hành động hàng đầu để hỗ trợ tăng điểm tổng hợp (các hành động giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết). Các hành động bao gồm đánh giá của khách hàng, sản phẩm quảng cáo (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV, v.v.), chiến lược quảng cáo (từ khóa phủ định, chế độ luôn bật, phân khúc đối tượng khách hàng, v.v.) và nhiều hành động khác.
 • Phân nhóm thương hiệu: Các thương hiệu được nhóm theo điểm tổng hợp (số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết) thành bốn nhóm, xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất theo hiệu suất.
 • So sánh các nhóm thương hiệu: Xác định những chiến lược mà các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu (Nhóm một) sử dụng để tăng tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết, so với những chiến lược mà các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn (Nhóm bốn) đang hoặc không sử dụng.