Thông tin chi tiết về danh mục: Hoạt động mua sắm máy tính cá nhân thay đổi như thế nào trên Amazon vào năm 2020

Tác giả: Rima Nakhala, Quản lý phân tích và truyền thông cao cấp, và Ashton Brown, Chuyên viết tài liệu kỹ thuật

Mỗi năm, các nhà nghiên cứu tại Amazon phân tích xu hướng mua sắm của khách hàng theo từng danh mục để khám phá những thông tin chi tiết thiết thực mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để thiết lập các chiến lược tiếp thị của họ.

Điểm nổi bật trong câu chuyện:

Chúng tôi đã phân tích các hành vi mua sắm của khách hàng từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 trong lĩnh vực Máy tính cá nhân trên Amazon.ae (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc UAE). Sử dụng danh mục máy tính xách tay làm cơ sở, chúng tôi đã xem xét tốc độ tăng trưởng hàng năm của danh mục này cũng như so sánh máy tính xách tay với các danh mục ngang hàng nói chung. Chúng tôi rút ra một vài đề xuất mà nhà quảng cáo có thể làm theo để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

1. Nhu cầu về máy tính xách tay tiếp tục tăng và khách hàng ngày càng khao kháo sở hữu các phụ kiện

Tại thời điểm chúng tôi thực hiện phân tích, máy tính xách tay vẫn xếp hạng hàng đầu về doanh số trong danh mục máy tính cá nhân trên Amazon.ae. Mặc dù doanh số bán hàng máy tính xách tay vẫn cao, chúng chỉ đứng thứ sáu về mức tăng trưởng trong danh mục, xếp sau các danh mục ngang hàng như: Màn hình máy tính, Linh kiện PC và Bộ nhớ máy tính.

Hiệu suất của danh mục máy tính xách tay ở UAE từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021

Xếp hạng thứ 1

Về doanh số trong danh mục máy tính cá nhân

Xếp hạng thứ 6

Về tăng trưởng doanh số trong danh mục máy tính cá nhân

40-50%

Tăng trưởng doanh số chậm hơn so với các danh mục trong lĩnh vực máy tính cá nhân

2. Sự quan tâm ngày càng tăng về máy tính cá nhân tác động đến hoạt động mua sắm trên Amazon

Trong giai đoạn nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng khách hàng vẫn đang mua sắm máy tính xách tay, vì từ khóa “máy tính xách tay” vẫn là từ khóa phổ biến nhất được sử dụng trong danh mục máy tính cá nhân năm 2020 trên Amazon.ae. Tuy vậy, hiện nay khách hàng đang tìm kiếm nhiều sản phẩm liên quan đến chơi game trên PC và hiệu suất PC hơn mỗi năm. Có thể thấy bằng chứng về sự thay đổi này trong sự gia tăng của các từ khóa không liên quan đến thương hiệu và liên quan đến hiệu suất như: Bộ xử lý đồ họa hoặc “GPU”, Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên hoặc “RAM” và “RAM 16gb”.

Kết luận và nội dung đề xuất

Như đã thấy trong phân tích của chúng tôi, COVID-19 đã ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và làm việc, kéo theo những thay đổi về cách mua sắm của khách hàng đối với các sản phẩm trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Đầu tiên, trong bối cảnh nhiều nhân viên làm việc từ xa hơn bao giờ hết, nhiều khách hàng đang mua sản phẩm giúp làm việc tại nhà trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, phân tích của chúng tôi cho thấy khách hàng hiện đang mua sắm (truy vấn) nhiều sản phẩm liên quan đến hiệu suất của máy tính cá nhân.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà quảng cáo? Trong ngắn hạn, điều đó có nghĩa là các nhà quảng cáo có cơ hội chạy các chiến dịch cho cả danh mục máy tính xách tay lẫn các danh mục ngang hàng đang phát triển như màn hình máy tính và linh kiện PC trên Amazon.ae. Tương tự, các nhà quảng cáo cũng nên đảm bảo rằng quảng cáo được tài trợ của họ chứa các từ khóa không liên quan đến thương hiệu phổ biến như “máy tính xách tay/máy tính xách tay chơi game” và các truy vấn từ khóa đang tăng trưởng nhanh trên Amazon như “GPU” và “RAM”. Việc sử dụng quảng cáo được tài trợ với các từ khóa không liên quan đến thương hiệu phổ biến và đang tăng trưởng giúp tăng phạm vi tiếp cận quảng cáo với các nhóm người tiêu dùng có liên quan.

Trong dài hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích lĩnh vực máy tính cá nhân để xem có tốc độ tăng trưởng trong danh mục màn hình máy tính và linh kiện PC có tăng lên hay không.