Tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng tính năng nhắm mục tiêu phủ định trong chiến dịch tiếp theo

Tác giả: Zhixun Wang, Nhà Khoa học Dữ liệu Cấp cao và Ashton Brown, Chuyên viên Viết Tài liệu Kỹ thuật

Trong nghiên cứu về hơn 3.500 thương hiệu trong danh mục Môi trường gia đình trong gian hàng Amazon, chúng tôi so sánh các chiến lược quảng cáo của các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn. Sau đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu so sánh này để đưa ra thông tin chi tiết có thể hành động mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để cải thiện tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới đối với thương hiệu và tỷ lệ tăng trưởng lượt xem trang chi tiết qua các năm.

Điểm nổi bật trong câu chuyện:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích hơn 3.500 thương hiệu trong danh mục Môi trường gia đình vào năm 2018, 2019 và 2020. Danh mục Môi trường gia đình bao gồm các thương hiệu bán các sản phẩm như máy lọc không khí, máy tạo độ ẩm và máy sưởi. Để thực hiện phân tích, chúng tôi đã nhóm các thương hiệu Môi trường gia đình thành năm cụm, với Cụm 1 là thành công nhất về tỷ lệ tăng trưởng lượt xem trang chi tiết qua các năm (DPVGR), lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) và chi tiêu cho mỗi khách hàng (CS) và Cụm 5 là ít thành công nhất; chúng tôi định nghĩa CS là doanh số bán hàng trung bình trên mỗi khách hàng.

Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng các nhà quảng cáo Môi trường gia đình có hiệu suất hàng đầu (Cụm 1) có DPVGR cao hơn gấp 1,1 lần, ROAS cao hơn 50% và CS cao hơn gấp 16,5 lần so với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn (Cụm 5).

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

1,1 lần

DPVGR cao hơn

1,5 lần

ROAS cao hơn

16,5 lần

CS cao hơn

Để cung cấp cho các nhà quảng cáo những thông tin chi tiết có thể hành động, chúng tôi đã sử dụng công nghệ học máy để phân tích hơn 50 thuộc tính quảng cáo có ít nhiều sự đóng góp cho DPVGR/ROAS/CS. Sau đó, chúng tôi xác định những thuộc tính nào có tác động tích cực lớn nhất đến tốc độ tăng trưởng qua các năm của lượt xem trang chi tiết, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo và chi phí cho mỗi khách hàng. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết và các phương pháp hay nhất về các thuộc tính hoặc chiến lược chính bằng cách định lượng mức độ mỗi thuộc tính và chiến lược mà các thương hiệu Môi trường gia đình hiệu suất hàng đầu (Cụm 1) và các nhà quảng cáo Môi trường gia đình hiệu suất thấp hơn (Cụm 5) đã áp dụng.

Để biết thêm về cách chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, hãy xem phần Phương pháp luận ở cuối bài viết này.

Các nhà quảng cáo Môi trường gia đình hiệu suất hàng đầu đã sử dụng các từ khóa phủ định và ASIN phủ định nhiều hơn gấp 4 lần so với những nhà quảng cáo hiệu suất thấp hơn

Mức độ liên quan của các kết quả mua sắm có thể khiến cho người tiêu dùng tương tác nhiều hơn. Trung bình, trong các chiến dịch có các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định trong cụm có chỉ số thành công cao nhất, 12% lượt hiển thị đã được thực hiện, nhưng con số này là 3% với những chiến dịch có chỉ số thành công thấp nhất.

Tỷ lệ số lượt hiển thị được thực hiện khi có các từ khóa/ASIN phủ định

12%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

3%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Ví dụ về việc sử dụng các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định

Để giới thiệu cách sử dụng các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định, chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp:

 • Trường hop 1 – Một công ty quảng bá bộ lọc không khí gia đình có thể đưa các từ khóa phủ định như “ô tô” vào chiến dịch của họ. Điều này sẽ ngăn quảng cáo cạnh tranh với các bộ lọc xe hơi, điều đó có nghĩa là các chiến dịch dành riêng cho bộ lọc không khí gia đình sẽ hiển thị để đáp ứng các truy vấn mua sắm có liên quan hơn.
 • Trường hợp 2 – Một công ty muốn quảng cáo dòng sản phẩm quạt tháp của họ chỉ có thể sử dụng từ khóa “bàn” hoặc “máy tính để bàn” làm từ khóa phủ định để tránh hiển thị quảng cáo cho những người mua hàng đang tìm kiếm quạt với công dụng khác.

Bài học rút ra và các phương pháp hay nhất khi sử dụng các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định

Để giới thiệu cách sử dụng các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định, chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp:

 • Sử dụng chỉ số để chọn từ khóa phủ định: Tỷ lệ nhấp chuột thấp hơn và tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn là các chỉ báo tốt về các từ khóa có hiệu suất thấp và có thể trở thành nguồn các từ khóa phủ định.
 • Kiểm tra và tìm hiểu: Kiểm tra các từ khóa phủ định hoạt động về mặt lý thuyết, tìm hiểu và thường xuyên tối ưu hóa các từ khóa đang có hiệu suất tốt.

Các nhà quảng cáo Môi trường gia đình hiệu suất hàng đầu có xu hướng sử dụng đối tượng theo địa lý cao hơn gấp 4,5 lần so với những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Phân tích của chúng tôi cho thấy các nhà quảng cáo Môi trường gia đình hiệu suất hàng đầu đã sử dụng đối tượng theo địa lý để truyền tải 9% tổng số quảng cáo của họ, trong khi những nhà quảng cáo hiệu suất thấp hơn chỉ truyền tải 2% quảng cáo của họ thông qua đối tượng theo địa lý. Cách tiếp cận này có thể giúp các chiến dịch tiếp cận nhiều đối tượng mới hơn ở các khu vực cụ thể. Nó cũng có thể giúp các chiến dịch tiếp cận các khu vực đối tượng có các nhu cầu khác nhau đối với các sản phẩm Môi trường gia đình. Ví dụ, các nhà quảng cáo có thể muốn hiển thị quảng cáo quạt và máy hút ẩm ở các khu vực nóng ẩm và chỉ hiển thị quảng cáo máy sưởi và máy tạo độ ẩm ở những khu vực lạnh vào những tháng mùa đông.

Tỷ lệ phần trăm quảng cáo được truyền tải với phân khúc đối tượng theo địa lý

9%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

2%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Bài học rút ra và các phương pháp hay nhất khi sử dụng đối tượng theo địa lý

 • Tạo đối tượng tùy chỉnh: Cân nhắc tận dụng các công cụ Amazon Ads để tạo phân khúc đối tượng tùy chỉnh dựa trên các tín hiệu địa lý phù hợp với các mục tiêu của chiến dịch.
 • Hiệu ứng theo mùa: Cân nhắc sử dụng các chiến thuật địa lý phù hợp theo mùa cho các sản phẩm khác nhau dựa trên các khí hậu khác nhau ở các khu vực địa lý.

Kết luận

Phân tích của chúng tôi cho thấy hai cách chính mà các nhà quảng cáo có thể dùng để tác động tích cực đến DPVGR/ROAS/CS của họ. Đầu tiên, các nhà quảng cáo có thể sử dụng các chiến thuật từ khóa hoặc ASIN phủ định để đảm bảo rằng quảng cáo của họ đang tiếp cận các đối tượng mong muốn theo loại sản phẩm. Thứ hai, các nhà quảng cáo có thể sử dụng đối tượng theo địa lý để đảm bảo rằng khách hàng thấy được quảng cáo và sản phẩm của họ theo địa điểm sinh sống. Hai phương pháp này không chỉ hữu ích trong việc cải thiện tửng chỉ số DPVGR/ROAS/CS mà còn có thể mang lại lợi ích cho nhau khi được kết hợp cùng nhau.

Phương pháp

Trước tiên, chúng tôi sử dụng một mô hình được giám sát để xác định danh sách các thuộc tính giúp cải thiện điểm tổng hợp trong hơn 40 thuộc tính quảng cáo bán lẻ và truyền thông. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện quy trình gồm 5 bước để xây dựng chỉ số thành công gồm có tốc độ tăng trưởng qua các năm về lượt xem trang chi tiết, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo và chi tiêu trung bình cho mỗi khách hàng. Sau đó, chúng tôi sử dụng các thuật toán học máy để xác định những chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu giúp tăng chỉ số thành công.

 • Chọn thương hiệu: Hơn 3.500 thương hiệu trong danh mục Môi trường gia đình vào năm 2018, 2019 và 2020.
 • Xây dựng chỉ số thành công: Được tính dựa trên mức tăng trưởng hàng năm của số lượt xem trang chi tiết, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo và mức chi tiêu trung bình trên mỗi khách hàng.
 • Xác định các giải pháp quảng cáo hoặc bán lẻ hiệu quả: Xác định các giải pháp hàng đầu để giúp tăng điểm tổng hợp (các giải pháp nâng cao tốc độ tăng trưởng qua các năm của DPVGR/ROAS/CS).
 • Nhóm thương hiệu: Các thương hiệu được nhóm theo điểm tổng hợp (DPVGR/ROAS/CS) thành năm cụm xếp hạng hiệu suất từ cao nhất đến thấp nhất.
 • So sánh các nhóm thương hiệu: Xác định các chiến lược họ đã sử dụng và lượng hóa mức tăng trưởng qua các năm về số lượt xem trang chi tiết, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo, và chi tiêu cho mỗi khách hàng của các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu (Cụm 1), và so với các chiến lược của các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn (Cụm 5).