Những chiến thuật nào được các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu sử dụng để phát triển trên Amazon.it?

Tác giả: Gregorio Nastasi, Giám đốc truyền thông và phân tích, và Ashton Brown, Chuyên viên nội dung kỹ thuật

Trong nghiên cứu năm 2019-2020 với 561 thương hiệu trong danh mục Sản phẩm làm đẹp trên Amazon.it (Ý), chúng tôi so sánh chiến lược quảng cáo của các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu và các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn. Sau đó, chúng tôi sử dụng so sánh này để đưa ra các thông tin chi tiết hữu ích mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để cải thiện tốc độ tăng trưởng về số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật trong câu chuyện:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích 561 thương hiệu trong danh mục Sản phẩm làm đẹp trên Amazon.it (Ý) từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Để thực hiện phân tích, chúng tôi đã chia các thương hiệu Sản phẩm làm đẹp thành năm cụm, trong đó Cụm một là thành công nhất và Cụm năm là ít thành công nhất về tốc độ tăng trưởng số lượt xem trang chi tiết (DPVGR), doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu so với cùng kỳ năm trước. Danh mục Sản phẩm làm đẹp bao gồm các thương hiệu bán các sản phẩm như Cạo râu & Tẩy lông, Nước hoa, Chăm sóc & Tạo kiểu tóc, Trang điểm, Trang điểm cao cấp, Nước hoa cao cấp, Chăm sóc tóc cao cấp, v.v.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu (Cụm một) có số lượt xem trang chi tiết cao hơn 1,7 lần, doanh số cao hơn 1,9 lần và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu cao hơn 1,7 lần so với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn (Cụm năm) so với cùng kỳ năm trước.

Nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

1,7 lần

Số lượt xem trang chi tiết cao hơn so với cùng kỳ năm trước

1,9 lần

Doanh số cao hơn so với cùng kỳ năm trước

1,7 lần

Số lượt tìm kiếm theo thương hiệu cao hơn so với cùng kỳ năm trước

Để cung cấp cho nhà quảng cáo những thông tin chi tiết hữu ích, chúng tôi sử dụng công nghệ học máy để phân tích hơn 40 thuộc tính quảng cáo và truyền thông tác động đến sự tăng trưởng về số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết/các phương pháp hay nhất về các thuộc tính hoặc chiến lược chính bằng cách xác định mức độ mà các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu (Cụm một) và các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất thấp hơn (Cụm năm) đã áp dụng mỗi thuộc tính hoặc chiến lược chính.

Để biết thêm về cách chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, hãy xem phần Phương pháp luận ở cuối bài viết này.

Nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có khả năng sử dụng Amazon DSP trên Amazon.it cao gấp 7,5 lần

Số lượt xem trang chi tiết và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu đôi khi là yếu tố quyết định doanh số bán hàng của thương hiệu, đó có thể là lý do tại sao việc sử dụng Amazon DSP là một trong những điểm tạo ra sự khác biệt chính giữa các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu và hiệu suất thấp nhất trên Amazon.it. Amazon DSP cho phép các nhà quảng cáo có thể quảng cáo trong và ngoài Amazon, điều này có thể giúp họ tiếp cận nhiều khách hàng hơn và do đó tăng số lượt tìm kiếm theo thương hiệu và số lượt xem trang chi tiết. Phân tích của chúng tôi cho thấy 17% các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu trên Amazon.it đã sử dụng Amazon DSP, trong khi con số này ở các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn chỉ là 2%

Tỷ lệ phần trăm các nhà quảng cáo đã sử dụng Amazon DSP

17%

Nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

2%

Nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Amazon DSP

Trong nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy rằng Fire TVTwitch đều là các công cụ hiệu quả để tăng phạm vi tiếp cận thương hiệu, và trong nghiên cứu này chúng có thể giúp tăng số lượt tìm kiếm theo thương hiệu, DPVGR và doanh số.

  • Đạt được các mục tiêu chiến dịch cân bằng: Cân nhắc cân bằng chi tiêu giữa không gian quảng cáo do Amazon sở hữu và vận hành (quảng cáo trên Amazon.it) và không gian quảng cáo bên ngoài (quảng cáo ngoài Amazon.it).
  • Cải thiện phạm vi tiếp cận đối tượng: Cân nhắc việc đầu tư vào không gian quảng cáo như Fire TV hoặc Twitch để giúp tăng khả năng tiếp cận các nhóm đối tượng riêng biệt.

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có khả năng sử dụng Sponsored Brands trên Amazon.it cao hơn 2,1 lần

Tương tự như các kết quả thấy được với Amazon DSP, Sponsored Brands cũng được xác định là một yếu tố mang lại sự khác biệt chính giữa các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu và có hiệu suất thấp nhất trên Amazon.it. Tuy vậy, điểm quan trọng cần lưu ý là Sponsored Brands là một giải pháp trên Amazon.it, trong khi Amazon DSP có thể tiếp cận khách hàng cả trong và ngoài Amazon.it. Phân tích của chúng tôi cho thấy 80% nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu đã sử dụng Sponsored Brands, so với 37% nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn.

Tỷ lệ phần trăm của các nhà quảng cáo đã sử dụng Sponsored Brands

80%

Nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu

37%

Nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Sponsored Brands

  • Tạo một trang đích tùy chỉnh: Liên kết đến Gian hàng của thương hiệu để giúp nâng cao nhận thức về các sản phẩm trong danh mục của thương hiệu và liên kết đến các trang chi tiết sản phẩm để giúp thúc đẩy chuyển đổi.

Kết luận

Như những gì đã thấy trong phân tích và kết hợp với mô hình học máy được giám sát, chúng tôi đã xác định hai điểm tạo nên sự khác biệt chính giữa các nhà quảng cáo Sản phẩm làm đẹp có hiệu suất hàng đầu và nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn trên Amazon.it: (1) xem xét việc sử dụng Amazon DSP để quảng cáo trong và ngoài Amazon.it; (2) xem xét việc sử dụng Sponsored Brands để trưng bày toàn bộ sản phẩm mà bạn cung cấp.

Phương pháp luận

Trước tiên chúng tôi sử dụng một mô hình được giám sát để xác định một danh sách các thuộc tính giúp cải thiện điểm tổng hợp từ hơn 40 thuộc tính bán lẻ và truyền thông. Cụ thể là chúng tôi đã thực hiện một quy trình năm bước để đưa ra bộ chỉ số thành công bao gồm: số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu, và sau đó xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu để giúp tăng chỉ số thành công nhờ các thuật toán học máy.

  • Lựa chọn thương hiệu: Chúng tôi đã nghiên cứu 561 nhà quảng cáo trong danh mục Sản phẩm làm đẹp trên Amazon.it từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.
  • Đưa ra chỉ số thành công: Thành công được tính toán dựa trên sự tăng trưởng số lượt xem trang chi tiết, doanh số bán hàng và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu so với cùng kỳ năm trước.
  • Tạo nhóm thương hiệu: Các nhà quảng cáo được chia thành năm cụm theo điểm tổng hợp (số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu) xếp hạng từ hiệu suất cao nhất đến hiệu suất thấp nhất. Với việc sử dụng các đặc điểm được xác định ở trên, kế tiếp chúng tôi áp dụng một thuật toán phân cụm k-medoid để phân loại các nhà quảng cáo này thành các cụm. Tiếp đến, chúng tôi xếp hạng các cụm theo điểm tổng hợp từ cao đến thấp. Cụm 1 là cụm thành công nhất với điểm tổng hợp cao nhất và Cụm 5 là cụm kém thành công nhất.
  • Xác định các giải pháp quảng cáo hoặc bán lẻ hiệu quả: Chúng tôi đã xác định các giải pháp hàng đầu để giúp tăng điểm tổng hợp (các giải pháp mang lại mức tăng trưởng hàng năm cao hơn đối với các chỉ số tốc độ tăng trưởng số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu). Các giải pháp bao gồm đánh giá của khách hàng, sản phẩm quảng cáo (Amazon DSP, Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV, v.v.), chiến lược quảng cáo (từ khóa phủ định, luôn bật, phân khúc đối tượng, v.v.) và nhiều yếu tố khác.
  • So sánh các nhóm thương hiệu: Chúng tôi đã xác định những chiến lược mà các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu (Cụm một) sử dụng để làm tăng tốc độ tăng trưởng số lượt xem trang chi tiết, doanh số và số lượt tìm kiếm theo thương hiệu so với cùng kỳ năm trước, so với những chiến lược mà các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn (Cụm năm) đang hoặc không sử dụng.