Cách thúc đẩy nhận thức và cân nhắc thương hiệu trên Amazon

Bởi: Jess Chen, Giám đốc truyền thông và hỗ trợ phân tích, và Ashton Brown, Chuyên viên nội dung kỹ thuật

Trong nghiên cứu 2020-2021 về hơn 6.400 thương hiệu trong danh mục Hàng gia dụng trên Amazon trên toàn thế giới, chúng tôi sử dụng Chỉ số Thương hiệu để so sánh các chiến lược quảng cáo của những nhà quảng cáo có hiệu suất cao và hiệu suất thấp hơn. Sau đó, chúng tôi sử dụng so sánh này để lấy những thông tin chi tiết hữu ích mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để nâng cao nhận thức và cân nhắc trong gian hàng của Amazon.

Nội dung câu chuyện nổi bật:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích hơn 6.400 thương hiệu trong danh mục Hàng gia dụng trên toàn thế giới từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Danh mục Hàng gia dụng bao gồm những thương hiệu bán các sản phẩm như Tắm & Giặt, Môi trường ở nhà, Trang trí nhà cửa, Lưu trữ tại nhà, v.v. Để thực hiện phân tích của mình, chúng tôi đã chia các nhà quảng cáo trong danh mục Hàng gia dụng thành bốn nhóm, trong đó Nhóm một là nhóm thành công nhất về Chỉ số thương hiệu nhận thức và cân nhắc và Nhóm bốn là nhóm ít thành công nhất.

Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng các nhà quảng cáo có hiệu suất cao trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm một) có Chỉ số Thương hiệu về tốc độ tăng trưởng nhận thức cao hơn 1,47 lần so với cùng kỳ năm ngoái và Chỉ số Thương hiệu về tốc độ tăng tỷ lệ cân nhắc cao hơn 1,59 lần so với cùng kỳ năm ngoái khi so sánh với các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn (Nhóm bốn).

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao

1,5 lần

Gia tăng nhận thức về thương hiệu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái

1,6 lần

Gia tăng nhận thức về thương hiệu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái

Để cung cấp cho các nhà quảng cáo những thông tin chi tiết hữu ích, chúng tôi đã tạo ra một điểm thành công tổng hợp của các Chỉ số Thương hiệu về gia tăng nhận thức hằng năm và Chỉ số Thương hiệu về gia tăng cân nhắc hằng năm, sau đó xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu giúp tăng điểm số tổng hợp với các thuật toán máy học.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết/các phương pháp hay nhất về các thuộc tính hoặc chiến lược chính bằng cách xác định xem các nhà quảng cáo có hiệu suất cao trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm một) và các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng (Nhóm bốn) đã áp dụng từng thuộc tính hoặc hiến lược chính ở mức độ nào.

Để hiểu thêm về cách chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, hãy xem phần Phương pháp luận ở cuối bài viết này.

90% nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã ra mắt hoặc duy trì hoạt động của các Store hiện có, trong khi 0% nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn làm điều này

Một phương pháp quan trọng giúp hỗ trợ việc thúc đẩy cân nhắc và nhận thức thương hiệu là sử dụng Store. Store là nơi duy nhất cho phép khách hàng xem toàn bộ sản phẩm của một thương hiệu, cùng với câu chuyện và sứ mệnh của thương hiệu. Trong suốt thời gian quan sát, 90% các nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã ra mắt hoặc duy trì hoạt động của một Store hiện có trên Amazon, trong khi 0% các thương hiệu có hiệu suất quảng cáo thấp hơn trong danh mục Hàng gia dụng làm điều này.

Tỷ lệ phần trăm các thương hiệu đã ra mắt hoặc duy trì hoạt động của một Store hiện có

90%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao

0%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

100% nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã sử dụng các quảng cáo video Sponsored Brands, trong khi 0% nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn làm điều này

Phương pháp thứ hai giúp tạo ra nhận thức thương hiệu và cân nhắc thương hiệu mà các nhà quảng cáo có hiệu suất cao sử dụng là việc áp dụng video Sponsored Brands vào các chiến dịch của họ. 100% các nhà quảng cáo có hiệu suất cao trong danh mục Hàng gia dụng đã sử dụng video Sponsored Brands so với 0% các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn.

Tỷ lệ phần trăm các thương hiệu đã sử dụng quảng cáo video Sponsored Brands

100%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao

0%

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng video Sponsored Brands

  • Sản phẩm nổi bật: Hãy đảm bảo rằng các sản phẩm được quảng cáo sẽ được hiển thị dưới dạng video để quảng bá tốt hơn và thúc đẩy kết quả tốt nhất mà video Sponsored Brands có thể đem lại.
  • Truyền đạt các thông điệp chính một cách chân thật và rõ ràng: Văn bản trên màn hình là một phương pháp đơn giản khác giúp duy trì sự kết nối của đối tượng với thương hiệu và thông điệp của nó. Việc sử dụng âm nhạc là tùy chọn vì có thể thu được kết quả tương tự nếu có một thông điệp rõ ràng.
  • Tạo video ngắn gọn và trọng tâm: Độ dài video lý tưởng là 15-30 giây. Ngoài ra, các nhà quảng cáo nên tập trung vào một vài điểm chính để truyền đạt tới khách hàng một thông điệp rõ ràng và trực tiếp.

Những nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã chạy chiến dịch luôn bật Sponsored Brands lâu hơn gấp 5 lần so với những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Một thông tin khác được xác định bằng cách sử dụng Chỉ số Thương hiệu là độ dài chiến dịch khi sử dụng Sponsored Brands. Những nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã chạy các chiến dịch luôn bật Sponsored Brands trong trung bình 235 ngày, trong khi những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn chỉ chạy chiến dịch trong trung bình 47 ngày.

Số ngày chạy chiến dịch luôn bật Sponsored Brands

235

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao

47

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo chạy các chiến dịch luôn bật Sponsored Brands quanh năm để giúp đảm bảo rằng mức độ nhận thức và cân nhắc thương hiệu vẫn duy trì ở mức cao trong suốt cả năm. Các nhà quảng cáo cũng có thể muốn xem xét chạy các chiến dịch lâu hơn thời gian tối thiểu được đề xuất để kiểm tra xem liệu việc tăng thời lượng có cải thiện hoặc giảm hiệu suất hay không.

Tại Mỹ, những nhà quảng cáo có hiệu suất cao đã chạy chiến dịch luôn bật Sponsored Display lâu hơn gấp 1,9 lần so với những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Tương tự với Sponsored Brands, phân tích của chúng tôi cho thấy Sponsored Display luôn có thể giúp các thương hiệu duy trì là những nhà quảng cáo có hiệu suất cao khi chạy các chiến dịch luôn bật Sponsored Display (chỉ tính dữ liệu tại Mỹ) trong trung bình 259 ngày, so với mức trung bình 135 ngày của những nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn.

Số ngày chạy chiến dịch luôn bật Sponsored Display

259

Các nhà quảng cáo có hiệu suất cao

135

Các nhà quảng cáo có hiệu suất thấp hơn

Chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo chạy các chiến dịch luôn bật Sponsored Display quanh năm để đảm bảo rằng mức độ nhận thức và cân nhắc thương hiệu vẫn duy trì ở mức cao trong suốt cả năm. Các nhà quảng cáo cũng có thể muốn xem xét chạy các chiến dịch lâu hơn thời gian tối thiểu được đề xuất để kiểm tra xem liệu việc tăng thời lượng có cải thiện hoặc giảm hiệu suất hay không.

Kết luận

Qua phân tích của chúng tôi kết hợp với Chỉ số Thương hiệu, chúng tôi xác định bốn chiến thuật mà các nhà quảng cáo trong danh mục Hàng tiêu dùng có thể sử dụng để giúp nâng cao tỷ lệ nhận thức và cân nhắc: (1) xem xét việc ra mắt một Store để giới thiệu sản phẩm; (2) sử dụng video Sponsored Brands để quảng bá sản phẩm một cách tích cực; (3) xem xét việc chạy các chiến dịch luôn bật Sponsored Brands trong tối thiểu 235 ngày và Sponsored Display trong tối thiểu 259 ngày.

Phương pháp luận

Đầu tiên, chúng tôi sử dụng mô hình được giám sát để xác định danh sách thuộc tính giúp cải thiện điểm tổng hợp trong hơn 16 thuộc tính bán lẻ và truyền thông. Cụ thể, chúng tôi đã đi theo một quy trình năm bước giúp tạo ra một tập hợp các chỉ số thành công bao gồm: Chỉ số Thương hiệu về nhận thức và Chỉ số Thương hiệu về cân nhắc, rồi sau đó xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu để giúp nâng cao các chỉ số thành công thông qua các thuật toán học máy.

  • Lựa chọn thương hiệu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích 6.482 người bán hàng trên toàn thế giới về danh mục Hàng gia dụng trên Amazon từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021.
  • Xây dựng chỉ số thành công: Chúng tôi đã tạo ra một điểm thành công tổng hợp của Chỉ số Thương hiệu về gia tăng nhận thức và Chỉ số Thương hiệu về gia tăng cân nhắc hằng năm, và sau đó xác định các chiến lược quảng cáo và bán lẻ hàng đầu để giúp tăng điểm tổng hợp với các thuật toán học máy.
  • Xác định các phương pháp quảng cáo hoặc bán lẻ hiệu quả: Tiếp đó, chúng tôi sử dụng Pearson Correlation và XGBoost để gán cho tính năng các trọng số. Sau đó, chúng tôi sử dụng danh sách các thuộc tính này và thực hiện phân tích nhóm các thương hiệu, do đó các thương hiệu trong cùng một nhóm có thuộc tính quảng cáo và bán lẻ tương tự nhau trong khi các thương hiệu trong các nhóm khác nhau có các thuộc tính quảng cáo và bán lẻ khác nhau. Những thuộc tính này là thước đo luôn bật chẳng hạn như tính tích cực của Sponsored Products/Sponsored Brands/Sponsored Display, Sponsored Brands nhắm mục tiêu như từ khóa, Sponsored Display nhắm mục tiêu như các cụm từ và các thuộc tính bán lẻ chẳng hạn như đánh giá và xếp hạng trung bình và cả định dạng quảng cáo của chiến dịch Sponsored Brands như bộ sưu tập sản phẩm video Sponsored Brands và hình ảnh tùy chỉnh.
  • Phân nhóm thương hiệu: Chúng tôi nhóm các chiến dịch theo chỉ số thành công của chúng và phân loại chúng thành bốn nhóm. Sau khi tận dụng 16 hành động quảng cáo, chúng tôi phân tích tác động của chúng đối với các chỉ số thành công.
  • So sánh các nhóm thương hiệu: Chúng tôi xác định xem các thương hiệu có hiệu suất hàng đầu (Nhóm một) sử dụng các chiến lược nào để cải thiện Chỉ số Thương hiệu về nhận thức và Chỉ số Thương hiệu về cân nhắc, rồi so sánh với các chiến lược mà các thương hiệu có hiệu suất thấp hơn (Nhóm bốn) đang sử dụng hoặc không sử dụng nữa.