Các đối tượng nhân khẩu học và hành vi có hiệu suất như thế nào trên Amazon

Tác giả: Jessie Liu, Giám đốc Truyền thông và Phân tích Cấp cao

Nhiều nhà quảng cáo muốn biết hiệu suất của các đối tượng khác nhau có trên truyền thông trực tuyến. Bạn có thể sử dụng những kiến thức trong bài viết này để có được thông tin cho các chiến lược đối tượng truyền phát trực tuyến của mình.

Nội dung nổi bật trong câu chuyện:

Thông tin chi tiết về hành vi của bên thứ nhất có thể giúp cung cấp thông tin tốt hơn cho quá trình ra quyết định

Nhóm chính: Phụ nữ 18-34 tuổi

Phụ nữ 18-34 tuổi

Nhóm chính: Thời trang thể thao, thể thao, điền kinh, thể dục, yoga, đạp xe, chạy bộ

Thời trang thể thao, thể thao, điền kinh, thể dục, yoga, đạp xe, chạy bộ

Nhóm chính: các đối tượng có mối quan tâm cao

Các đối tượng có mối quan tâm cao

Nhóm: Phụ nữ 18-34 tuổi

Dựa vào nhân khẩu học có thể có cái nhìn một chiều về các đối tượng.

Bên trong nhóm: phụ nữ 18-34 tuổi; nhóm bên ngoài đầu tiên: Thời trang thể thao, thể thao, điền kinh, thể dục, yoga, đạp xe, chạy bộ; nhóm bên ngoài: Các đối tượng có mối quan tâm cao.

Thông tin chi tiết bên thứ nhất của Amazon Ads giúp các thương hiệu có cái nhìn toàn diện hơn về các đối tượng.

Kể từ khi xuất hiện quảng cáo truyền hình trả tiền, các nhà quảng cáo hầu như không có mấy lựa chọn ngoài việc xây dựng chiến lược xác định đối tượng của mình chủ yếu dựa trên nhân khẩu học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quảng cáo kỹ thuật số đã cách mạng hóa các đối tượng mà các nhà quảng cáo có thể tiếp cận trực tuyến, bao gồm thông qua truyền thông phát trực tuyến hoặc OTT. Tuy nhiên, nhiều người mua qua TV, ngay cả những người đã chuyển từ chi tiêu quảng cáo truyền hình sang chi tiêu truyền thông phát trực tuyến, mặc định được xác định là đối tượng trước tiên theo nhân khẩu học.

Mặc dù lựa chọn đối tượng nhân khẩu học có thể giúp các thương hiệu đạt được mục tiêu tiếp cận, nhưng các nhà quảng cáo chỉ sử dụng các đối tượng nhân khẩu học có nguy cơ phát quảng cáo cho khách hàng không liên quan. Họ cũng có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận các khách hàng có mối quan tâm nằm ngoài các đối tượng nhân khẩu học của mình.

Bài báo này sử dụng dữ liệu chiến dịch Quảng cáo truyền hình trực tuyến từ quý 2 đến quý 4 năm 2019 để phân tích xem phương pháp lựa chọn đối tượng nào (dựa trên hành vi hay nhân khẩu học) sẽ hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy sự cân nhắc, như thể hiện bằng lượt xem trang chi tiết (DPV) trên Amazon. Lựa chọn đối tượng hành vi bao gồm các phân khúc trong thị trường và lối sống, trong khi lựa chọn đối tượng nhân khẩu học bao gồm các đặc điểm như giới tính, độ tuổi và thu nhập.

1. Trung bình, các đối tượng hành vi nhiều khả năng xem các trang chi tiết sản phẩm trên Amazon hơn là các đối tượng nhân khẩu học trên quảng cáo truyền hình trực tuyến

Trong nghiên cứu này, mặc dù quy mô đối tượng nhân khẩu học gần giống quy mô đối tượng hành vi, nhưng các đối tượng hành vi của các thương hiệu mà chúng tôi phân tích có tỷ lệ DPV trung bình cao hơn 44% so với các đối tượng nhân khẩu học.

Hầu hết các đối tượng hành vi có tỷ lệ DPV trung bình cao hơn so với các đối tượng nhân khẩu học, dao động từ 37% đến 101% so với các đối tượng nhân khẩu học. Trên các ngành dọc, các hàng hóa cứng (bao gồm các mặt hàng như phần cứng, đồ gia dụng, ô tô, đồ thể thao và đồ chơi) cho thấy chênh lệch tỷ lệ phần trăm cao nhất giữa các đối tượng hành vi và các đối tượng nhân khẩu học, trong đó các đối tượng hành vi có khả năng xem trang chi tiết trung bình cao hơn 101% so với các đối tượng nhân khẩu học.

Hình ảnh dưới đây cho thấy phân phối tỷ lệ lượt xem trang chi tiết (DPVR) dạng biểu đồ hộp của các đối tượng hành vi so với các đối tượng nhân khẩu học trong 28 chiến dịch về hàng hóa mềm (trong đó có quần áo), hàng hóa cứng và hàng hóa đóng gói tiêu dùng (CPG).

DVPR của các đối tượng hành vi so với DVPR của các đối tượng nhân khẩu học theo ngành dọc

Nhóm chính: hành vi

Hành vi

Nhóm chính: Nhân khẩu học

Nhân khẩu học

Tổng thể

tăng tổng thể 44%

Hàng hóa mềm

tăng 72% với hàng hóa mềm

Hàng hóa cứng

tăng 101% với hàng hóa cứng

CPG

tăng 37% với CPG

x = tỷ lệ xem trang chi tiết (đã lập chỉ mục)

2. Hiệu quả của các đối tượng hành vi phụ thuộc vào mức độ liên quan.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy sử dụng các đối tượng hành vi phù hợp có thể giúp tạo chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn để thúc đẩy sự cân nhắc trên Amazon. Tuy nhiên, thông tin chi tiết cũng cho thấy rằng không phải mọi đối tượng hành vi đều hiệu quả với mọi thương hiệu.

Các đối tượng hành vi mang lại hiệu quả tốt hơn khi họ phù hợp với sản phẩm hoặc thương hiệu. Điều này có nghĩa là mặc dù về trung bình, sử dụng các đối tượng hành vi có thể giúp nâng cao hiệu suất chiến dịch, nhưng các đối tượng hành vi không phù hợp với sản phẩm hoặc thương hiệu có thể dẫn đến hiệu suất chiến dịch kém.

Ví dụ, những người áp dụng công nghệ sớm có DPVR thấp hơn so với DPVR trung bình của các đối tượng nhân khẩu học trong một chiến dịch hàng hóa mềm. Điều này có thể là do độ lệch giữa thương hiệu thời trang nhanh và đối tượng công nghệ trong chiến dịch này. Củng cố thêm cho điều này là thực tế rằng, vẫn đối tượng hành vi đó lại là một trong những đối tượng mang lại hiệu quả tốt nhất cho chiến dịch hàng hóa cứng (DPVR trung bình cao hơn 581% so với các đối tượng nhân khẩu học trong lĩnh vực hàng hóa cứng).

Các nhà quảng cáo nên sử dụng báo cáo chiến dịch Amazon Ads tiêu chuẩn để thường xuyên tinh chỉnh chiến lược lựa chọn đối tượng, nhằm đưa vào các đối tượng dễ tiếp nhận thông điệp chiến dịch nhất và loại trừ những đối tượng không phù hợp với sản phẩm hoặc thương hiệu – và vì vậy khó có thể hưởng ứng thông điệp của thương hiệu.

Thực chất, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các đối tượng nhân khẩu học trên quảng cáo truyền hình trực tuyến có thể không phải là chiến lược hiệu quả nhất để đạt mục tiêu của nhà quảng cáo là thúc đẩy sự cân nhắc. Nó cho thấy chiến lược tốt hơn có thể là kết hợp lựa chọn đối tượng hành vi. Có thể kết hợp bằng cách xác định các đối tượng chỉ dựa trên thông tin hành vi hoặc bằng cách sử dụng thông tin hành vi để bổ sung cho các đối tượng được xác định theo nhân khẩu học.

Đây là một ví vụ về cách áp dụng thứ hai này. Ngoài việc sử dụng các đối tượng nhân khẩu học để tiếp cận, nhà quảng cáo truyền hình trực tuyến cũng có thể loại bỏ đối tượng hành vi có hiệu suất thấp hơn ra khỏi các đối tượng nhân khẩu học để tiếp cận đối tượng có phản hồi nhiều nhất. Với các công nghệ và công cụ sẵn có hiện nay, có thể sử dụng thông tin chi tiết hành vi để tác động hiệu quả hơn đến sự cân nhắc của khách hàng về thương hiệu.

Amazon giúp các thương hiệu tiếp cận các đối tượng có liên quan trên hàng tỷ tín hiệu mua sắm và phát trực tuyến. Kết hợp các đối tượng hành vi này cùng với tiếp tục thực hiện tối ưu hóa đối tượng có thể giúp nhà quảng cáo phát triển chiến lược lựa chọn đối tượng tổng thể, thu được kết quả tốt hơn từ các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến, mà việc thúc đẩy khách hàng lưu ý trên Amazon chính là mục tiêu.

Phương pháp luận

Nghiên cứu này đã xem xét tỷ lệ lượt xem trang chi tiết (DPVR) của tất cả các đối tượng trong 28 chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến có trong nghiên cứu này. Theo truyền thống, các nhà quảng cáo truyền hình sử dụng phạm vi tiếp cận làm chỉ số chính để đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo truyền hình.

Mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng phạm vi tiếp cận là điều quan trọng, nhưng phân tích này cho thấy các nhà quảng cáo có thể tiếp cận hiệu quả nhất các đối tượng quan tâm đến thương hiệu của họ như thế nào nhằm thúc đẩy sự cân nhắc. Trong phân tích này, chúng tôi đã chọn DPVR làm proxy cho ý định mua hàng của khách hàng và cũng vì DPVR giúp các nhà quảng cáo hiểu xem chiến thuật quảng cáo của họ đóng góp vào hoạt động trên Amazon như thế nào.