Quảng cáo hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh Sponsored Display

Đến với Sponsored Display, giải pháp quảng cáo hiển thị tự phục vụ của chúng tôi, các nhà quảng cáo có thể lựa chọn sử dụng hình ảnh tự động hoặc hình ảnh tùy chỉnh cho quảng cáo của mình.

Tôi cần biết gì về hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh?

Nền tùy chỉnh: Quảng cáo mặc định của Sponsored Display tự động sử dụng hình ảnh sản phẩm từ trang chi tiết của ASIN được quảng cáo và hỗ trợ nền trắng. Hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh cho phép bạn tải đồ họa của chính mình lên, bao gồm cả những hình ảnh có màu nền và định hướng nghệ thuật riêng, từ đó truyền tải câu chuyện thương hiệu và sản phẩm của bạn.

Một hình ảnh cho tất cả kích thước quảng cáo: Khi sử dụng hình ảnh tùy chỉnh, quảng cáo của bạn vẫn có thể đáp ứng tối đa 12.000 các biến thể kích thước khác nhau ở mọi nơi khách hàng dành thời gian. Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh hình chữ nhật, mà bạn có thể cắt thành hình vuông thứ hai.

Tái sử dụng trên các quảng cáo được tài trợ: Bạn cũng có thể áp dụng hình ảnh tùy chỉnh đã từng sử dụng cho các chương trình quảng cáo được tài trợ cho quảng cáo hình ảnh tùy chỉnh Sponsored Display và ngược lại. Lưu ý rằng hình ảnh vẫn sẽ được đánh giá dựa trên các chính sách kiểm duyệt của Sponsored Display.

Khu vực khả dụng: Tính năng quảng cáo hình ảnh tùy chỉnh này có sẵn ở Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Tại sao nên sử dụng quảng cáo hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh?

Kể câu chuyện của bạn trong khi thúc đẩy hiệu suất. Hình ảnh tùy chỉnh có thể giúp lan tỏa câu chuyện của bạn, đồng thời hiển thị quảng cáo ở mọi nơi khách hàng dành thời gian bằng ngôn ngữ hình ảnh của chính bạn. Bạn vẫn được hưởng lợi từ các phần tử vốn có trong quảng cáo giúp thúc đẩy hiệu suất, chẳng hạn như xếp hạng sao, tiêu đề sản phẩm, mức giá và lời kêu gọi hành động “Mua sắm ngay”.

Hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh trông như thế nào?

Ví dụ về hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh
Ví dụ về hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh
Ví dụ về hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh

Ví dụ về hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh có kích thước lần lượt là 415 x 125, 320 x 125 và 300 x 250

Khi nào bạn nên sử dụng hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh?

Tạo ra nhận thức về sản phẩm:

Khi quảng cáo cho các đối tượng còn lạ lẫm với sản phẩm của bạn, quảng cáo hình ảnh tùy chỉnh có thể giúp người mua hàng tìm hiểu về câu chuyện thương hiệu và sản phẩm của bạn.

Thúc đẩy lưu lượng truy cập:

Sử dụng quảng cáo hình ảnh tùy chỉnh giúp người mua hàng có hứng thú với trải nghiệm thương hiệu và sản phẩm của bạn. Nếu bạn có thông tin chi tiết về quảng cáo giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập hoặc tương tác bên ngoài trên mạng xã hội, bạn có thể vận dụng quảng cáo đó cho các nỗ lực quảng cáo trên Amazon. Quảng cáo vẫn sẽ liên kết trực tiếp đến các trang chi tiết sản phẩm của bạn để các đối tượng có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm và thậm chí cân nhắc mua hàng.