Hướng dẫn

Giới thiệu về quy tắc ngân sách

Biểu tượng tiền trên nền màu xanh

Xem loạt video gồm 2 phần của chúng tôi để tìm hiểu về quy tắc ngân sách, bao gồm quy tắc ngân sách là gì và cách sử dụng.

Quy tắc ngân sách, một tính năng trong công cụ quản lý chiến dịch, giúp bạn quản lý và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo. Quy tắc ngân sách có thể tự động tăng ngân sách trong một khung thời gian cụ thể hoặc khi chiến dịch của bạn đạt một mục tiêu hiệu suất nhất định.

Bạn có thể sử dụng quy tắc ngân sách để giúp

 • Duy trì hoạt động cho các chiến dịch có hiệu suất hàng đầu và ngăn chặn việc chi ngân sách cho các chiến dịch có hiệu suất thấp
 • Giảm thời gian dành cho việc theo dõi và điều chỉnh chiến dịch theo cách thủ công
 • Tối ưu hóa ngân sách cho các sự kiện quan trọng, với các đề xuất được cá nhân hóa

Có hai loại quy tắc ngân sách:

 • Quy tắc theo lịch trình cho phép thiết lập ngân sách từ trước cho các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như Prime Day và Halloween, hoặc trong phạm vi ngày theo lựa chọn của bạn
  • Ví dụ: trong một sự kiện mua sắm quan trọng, chẳng hạn như Black Friday, bạn có thể thiết lập ngân sách tăng 50% để giúp tận dụng tối đa sự gia tăng dự kiến về số lượng người mua hàng.
 • Quy tắc theo hiệu suất sẽ tăng ngân sách chiến dịch khi chiến dịch đạt một ngưỡng hiệu suất nhất định, chẳng hạn như lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), tỷ lệ nhấp chuột hoặc tỷ lệ chuyển đổi.
  • Ví dụ: nếu bạn muốn ngân sách tăng lên khi chiến dịch đang có hiệu suất tốt, bạn có thể thiết lập ngân sách thêm 20% khi lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) đạt mức giá trị là 5.

Hãy đảm bảo áp dụng các quy tắc ngân sách trong thời điểm quan trọng tiếp theo để giúp tận dụng tối đa chiến dịch của bạn.

Với các quy tắc ngân sách, bạn có thể quản lý và tối ưu hóa ngân sách dễ dàng hơn. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa bạn đi qua các bước thiết lập quy tắc ngân sách.

Để tạo hoặc cập nhật quy tắc ngân sách cho một chiến dịch đang tồn tại,

 • Vào công cụ quản lý chiến dịch
 • Chọn chiến dịch bạn muốn tạo quy tắc ngân sách
 • Nhấp vào “Quy tắc ngân sách” từ thanh bên
 • Và nhấn vào “Thêm quy tắc ngân sách”

Đầu tiên là đặt tên cho quy tắc ngân sách. Sau đó, chọn loại quy tắc bạn muốn tạo. Hãy bắt đầu với quy tắc theo lịch trình.

 • Chọn tùy chọn “Lịch trình” trong mục “Loại”
  • Trong phần Phạm vi ngày, hãy chọn một sự kiện được đề xuất hoặc một phạm vi ngày cụ thể
  • Nhập tỷ lệ phần trăm mức tăng bạn muốn sử dụng cho sự kiện
  • Và nhấp vào “Thêm quy tắc ngân sách”
 • Bây giờ, chúng ta hãy xem quy tắc theo hiệu suất:
  • Chọn tùy chọn “Hiệu suất” trong mục “Loại”
  • Trong phần Phạm vi ngày, hãy chọn một sự kiện được đề xuất hoặc một phạm vi ngày cụ thể
  • Thêm ngưỡng chỉ số hiệu suất mong muốn
  • Nhấp vào “Thêm quy tắc ngân sách”

Sau khi thêm quy tắc ngân sách, ngân sách cho chiến dịch mà bạn đã chọn sẽ tự động điều chỉnh theo các lựa chọn của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.

Hãy theo dõi cách chiến dịch của bạn hoạt động dựa trên các quy tắc mới này.