Độ dài quảng cáo âm thanh nào phù hợp với chiến dịch của bạn?

Người phụ nữ trong tư thế thoải mái với loa thông minh

Tại sao độ dài quảng cáo lại là một yếu tố có liên quan cần cân nhắc?

Sự kết nối giữa loa âm thanh và loa thông minh ngày càng phát triển trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng, cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Người dùng tương tác với nhiều thiết bị thông minh để tiêu thụ nội dung và sử dụng trợ lý giọng nói, chẳng hạn như Amazon Alexa hoặc Siri, như một cách hữu dụng và tiện lợi để thực hiện các tác vụ hoặc hoạt động hàng ngày.

Theo một báo cáo của Edison Infinite Dial, số người sở hữu loa thông minh đã tăng 50% so với năm 2021.1

quoteUpSố người mua TV kết nối và loa thông minh gia tăng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang dành nhiều thời gian để tương tác với các thiết bị này hơn bao giờ hết.quoteDown
— Kendra Tal, Giám đốc đối tác cấp cao tại Amazon Ads

Việc khai thác không gian quảng cáo không sử dụng màn hình này sẽ cho phép các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận và kể câu chuyện theo một cách độc đáo và hiệu quả. Điều quan trọng là đảm bảo rằng chúng ta kể đúng câu chuyện cho đúng đối tượng, theo đúng cách thức. Thông điệp, nội dung sáng tạo, ngữ cảnh và độ dài của quảng cáo âm thanh là tất cả những yếu tố quan trọng cần cân nhắc để đảm bảo rằng quảng cáo âm thanh gây được ấn tượng với đối tượng của bạn. Lý do? Người nghe âm thanh có chú ý đến quảng cáo. Trong một nghiên cứu gần đây, 38% người dùng Amazon Alexa trên các thiết bị kết nối cho biết họ chú ý nhiều nhất đến quảng cáo trong khi nghe nội dung trên thiết bị thông minh.2

Amazon Ads đã tiến hành phân tích 276 chiến dịch quảng cáo âm thanh chạy từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021 để hiểu độ dài của quảng cáo âm thanh có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất chiến dịch. Phân tích bao gồm thông tin chi tiết của bên thứ ba từ các nghiên cứu về nâng cao thương hiệu được thực hiện bởi Kantar, cũng như thông tin chi tiết của chính Amazon Ads. Hãy xem xét các đề xuất dựa trên thông tin chi tiết này khi tạo hoặc tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo âm thanh của bạn.

Phương pháp luận và đo lường

Quảng cáo âm thanh của Amazon có thể có thời lượng từ 10 đến 30 giây. Chúng tôi phân tách các quảng cáo âm thanh Amazon thành hai nhóm (10-20 giây so với 21-30 giây) và phân tích tác động của độ dài âm thanh lên các chỉ số phễu trên, được đo bằng tỷ lệ nhắc lại quảng cáo và mức độ yêu thích thương hiệu theo thông tin của người dùng, và chỉ số phễu giữa, được đo bằng mức độ cân nhắc theo thông tin của người dùng và số lượt xem trang chi tiết sản phẩm trên Amazon.

Độ dài quảng cáo ngắn hơn có thể giúp thúc đẩy mục tiêu phễu trên3

Quảng cáo âm thanh ngắn hơn (10-20 giây) đã mang lại tỷ lệ nhắc lại quảng cáo trung bình cao hơn 75% so với quảng cáo dài hơn (21-30 giây).4
Ngoài ra, quảng cáo ngắn hơn có mức độ yêu thích thương hiệu trung bình cao hơn 71% so với quảng cáo dài hơn.
Dựa trên thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc chạy quảng cáo âm thanh ngắn hơn từ 20 giây trở xuống nếu chiến dịch quảng cáo âm thanh của bạn có các mục tiêu phễu trên.

biểu đồ thể hiện mức tăng 75% về tỷ lệ nhắc lại quảng cáo trung bình

Quảng cáo âm thanh ngắn hơn đã mang lại tỷ lệ nhắc lại quảng cáo trung bình cao hơn 75%

biểu đồ thể hiện mức tăng 71% về mức độ yêu thích thương hiệu trung bình

Quảng cáo âm thanh ngắn hơn có mức độ yêu thích thương hiệu trung bình cao hơn 71%

Độ dài quảng cáo dài hơn giúp thúc đẩy các mục tiêu phễu giữa5

Theo trung bình, các chỉ số giữa phễu chẳng hạn như mức độ cân nhắc sẽ cao hơn khi sử dụng quảng cáo dài hơn. Quảng cáo âm thanh từ 20 giây trở lên dẫn đến tỷ lệ xem trang chi tiết trung bình cao hơn 86% so với quảng cáo ngắn hơn.6 Ngoài ra, sự gia tăng về mức độ cân nhắc theo thông tin thu được từ các nghiên cứu nâng cao thương hiệu của bên thứ ba cũng cao hơn 17% trong các chiến dịch sử dụng quảng cáo dài hơn (21-30 giây).7 Dựa trên thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc quảng cáo âm thanh dài hơn nếu bạn có mục tiêu phễu giữa cho chiến dịch của mình.

biểu đồ thể hiện mức tăng 86% về DPVR trung bình

Quảng cáo âm thanh dài hơn có tỷ lệ xem trang chi tiết trung bình cao hơn 86%

biểu đồ thể hiện mức tăng 17% về mức độ cân nhắc trung bình

Quảng cáo âm thanh dài hơn đã mang lại mức độ cân nhắc trung bình cao hơn 17%

Chọn độ dài quảng cáo phù hợp chỉ là khởi đầu của những cách bạn có thể cải thiện và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo âm thanh của mình. Hãy xem cách chiến lược tiếp thị âm thanh tương tác của Purina tận dụng một trang đích bằng giọng nói tùy chỉnh với lệnh Alexa để tạo ra một trải nghiệm thú vị giàu tính tương tác cho chủ sở hữu thú cưng. Purina là một trong nhiều nhà quảng cáo đã phát triển trải nghiệm quảng cáo âm thanh sáng tạo và giàu tính tương tác trên Amazon với lệnh thoại Alexa để kết nối hiệu quả với đối tượng theo những cách mới.

1 Edison Research, 2021, Hoa Kỳ
2 Nghiên cứu về người tiêu dùng kết nối, 2021, Hoa Kỳ
3-5 Dữ liệu nâng cao thương hiệu của Kantar 73 chiến dịch quảng cáo âm thanh kéo dài từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ
6 Nội bộ Amazon — 276 chiến dịch quảng cáo âm thanh từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, Hoa Kỳ
7 Dữ liệu nâng cao thương hiệu của Kantar từ 73 chiến dịch quảng cáo âm thanh kéo dài từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021