Wilton hợp tác với Rise Interactive để thúc đẩy doanh số năm 2018

Thách thức

Wilton, một công ty sáng tạo đi đầu trong các công cụ làm bánh và trang trí, đã tìm cách đẩy nhanh mức tăng trưởng về hoạt động kinh doanh trên Amazon hơn nữa trong năm 2018 sau khi đạt được hiệu suất vượt trội năm 2017. Tuy nhiên, khi Wilton cố gắng mở rộng chi tiêu của họ năm 2018, công ty đã gặp phải những thách thức về hiệu quả. Để giải quyết những thách thức này và giúp nâng cao hiệu suất quảng cáo, Wilton đã hợp tác với Rise Interactive.

Chiến lược

  • Tạo ra cấu trúc tài khoản đa dạng: Cấu trúc lại tài khoản và tạo ra hơn 1,2 nghìn chiến dịch riêng biệt (tăng từ 31 chiến dịch khi tài khoản được chuyển đổi) và hơn 7,7 nghìn từ khóa riêng biẹt (so với 1.056 từ khóa riêng biệt trước đó).
  • Sử dụng từ khóa phủ định: Loại bỏ các từ khóa trùng lặp và thực hiện chiến lược từ khóa phủ định toàn diện để giảm thiểu sự chồng chéo giữa các chiến dịch, từ khóa và giá thầu để kiểm soát tốt hơnCPC (chi phí cho mỗi lần nhấp chuột).
  • Tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm: Ưu tiên kết hợp các sản phẩm được quảng cáo dựa trên sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất mà vẫn đáp ứng mục tiêu về hiệu quả.

Kết quả: Quý 3 năm 2017 so với Quý 3 năm 2018

Với cấu trúc tài khoản chi tiết hơn, doanh thu của Wilton đã tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật

  • Tăng doanh thu 93% với cấu trúc tài khoản đa dạng hơn
  • Tăng lên 7,7 nghìn từ khóa riêng biệt và 1,2 nghìn chiến dịch