Một công ty cung cấp dịch vụ băng thông rộng của Vương quốc Anh thúc đẩy nhận thức và doanh số bán hàng với các ưu đãi theo mùa

Một công ty viễn thông đang tìm cách nâng cao nhận thức và thu hút khách hàng mới cho các ưu đãi băng thông rộng theo mùa

Trong ngày Black Friday và Cyber Monday, một công ty cung cấp dịch vụ băng thông rộng hàng đầu của Vương quốc Anh muốn giúp nâng cao nhận thức về các giao dịch gói băng rộng và truyền hình theo mùa đặc biệt của họ qua việc tìm cách thu hút và khuyến khích khách hàng mới. Đây có thể là một thách thức trong bối cảnh đầy cạnh tranh của ngành viễn thông ở Vương quốc Anh, nơi khách hàng có thể lựa chọn một số nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Thương hiệu đã thực hiện một chiến dịch toàn hành trình để thu hút đối tượng phù hợp

Công ty cung cấp dịch vụ băng thông rộng này đã tạo chiến lược cho chiến dịch dựa trên thông tin chi tiết của riêng Amazon Ads để tiếp cận đối tượng chính, bao gồm những khách hàng vô cùng yêu thích các sản phẩm điện tử, phát trực tuyến, chơi game và muốn tìm kiếm ưu đãi.

Sau đó, thương hiệu đã triển khai một chiến dịch toàn hành trình trên IMDb, Amazon và máy tính bảng Fire. Chiến lược sáng tạo bao gồm các định dạng tác động cao như biển quảng cáo trên IMDb và màn hình thức dậy trên máy tính bảng Fire để nâng cao nhận thức về các giao dịch gói băng thông rộng/truyền hình theo mùa. Trong cùng thời gian đó, thương hiệu đã duy trì một chiến dịch luôn bật bằng cách sử dụng Amazon DSP để giúp thúc đẩy chuyển đổi.

Chiến dịch vượt quá kỳ vọng của công ty về cả nhận thức và chuyển đổi

Thương hiệu đã chứng kiến mức tăng 36%1 theo đơn hàng hằng tuần từ phần quảng cáo được phân bổ trong chiến dịch so với 6 tuần trước đó của các hoạt động trên Amazon DSP mà không có hỗ trợ phễu trên. Họ cũng tính được mức giảm 29% 2 chi phí quảng cáo cho mỗi chuyển đổi của khách hàng (CPA) trong thời gian diễn ra chiến dịch. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các chỉ tiêu Kantar đã tính được mức tăng 6,8% 3 trong nhận thức không có trợ giúp thuộc chiến dịch, cao hơn +200% so với điểm chuẩn của danh mục viễn thông.

1 Dữ liệu nội bộ Amazon, tháng 11 năm 2019
2 Dữ liệu nội bộ Amazon, tháng 11 năm 2019
3 Định mức Kantar, tháng 11 năm 2019

Nội dung nổi bật