Công ty Hershey tiếp cận thêm đối tượng bằng Quảng cáo truyền hình trực tuyến

Cho tới gần đây, Công ty Hershey đã sử dụng truyền hình tuyến tính để truyền đạt thông điệp tới các đối tượng của mình, nhưng khi mức tiêu dùng hiển thị bắt đầu phân tán, thương hiệu này nhận ra rằng mình không còn tiếp cận được các đối tượng chỉ bằng truyền hình tuyến tính. Công ty cần phải tìm cách mới để truyền đạt câu chuyện thương hiệu tới các đối tượng khó tiếp cận này trong những thời điểm quan trọng trong mùa.

Công ty Hershey bắt đầu sử dụng Quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon, còn gọi là video over-the-top (OTT) và nhận thấy hoạt động này đã giúp thúc đẩy tỷ lệ nhận thức về thương hiệu ở quy mô lớn, trong khi vẫn thu hút được các đối tượng khách hàng liên quan dựa trên thông tin chi tiết từ bên thứ nhất của Amazon. Và nhờ quyền sử dụng không gian quảng cáo độc quyền như IMDb TV*, công ty có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch truyền hình tuyến tính tới nhóm đối tượng mà công ty có lẽ đã bỏ lỡ nếu chỉ dùng truyền hình tuyến tính.

quoteUpVới [Quảng cáo truyền hình trực tuyến] Amazon, chúng tôi có thể thực sự [tiếp cận] thêm những đối tượng mà chúng tôi không tiếp cận được nếu chỉ dùng truyền hình tuyến tính. Bây giờ chúng tôi đang phát triển phạm vi tiếp cận trên mọi phương tiện.quoteDown
– Charlie Chappell, Trưởng phòng Kế hoạch Truyền thông và Phương tiện Tích hợp, Công ty Hershey

Xem video dưới đây để nghe thêm câu chuyện của Công ty Hershey và cách thương hiệu này đang sử dụng Quảng cáo truyền hình trực tuyến Amazon nhằm tương tác với đối tượng gia tăng và kể câu chuyện thương hiệu của mình.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách Amazon Ads có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp thị của mình.

*IMDb TV bây giờ được gọi là Freevee.