Swiss Knife Shop tăng được doanh số bán hàng 100% so với năm trước nhờ Sponsored Products

Swiss Knife Shop là một trong những nhà bán lẻ độc lập lớn nhất của Dao quân đội Thụy Sĩ Victorinox. Doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu gia đình này cung cấp dịch vụ khắc tùy chỉnh trên dao nhằm phục vụ bất kỳ sở thích hoặc quan tâm nào.

Sau khi phát triển trang thông tin sản phẩm không phải trả tiền trên Amazon trong vài năm, Swiss Knife Shop chuyển sang sử dụng Sponsored Products để đẩy nhanh sự phát triển của họ. Exclusive Concepts đã giúp họ mở rộng các chiến dịch quảng cáo của mình bằng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu. Xem video để tìm hiểu về chiến lược nhóm quảng cáo đã giúp họ đạt được tốc độ tăng trưởng doanh số lên đến 100% so với năm trước.

quoteUpWhen we started working with an agency for our Amazon advertising, our growth on Amazon doubled within the first several months.quoteDown
– Heather Elmer, Swiss Knife Shop