Nghiên cứu điển hình

Xem cách doanh nghiệp gia đình có trụ sở tại UAE này bắt đầu bán hàng trực tuyến và phát triển phạm vi tiếp cận của họ với sự trợ giúp của Amazon Ads

Jasem Moradi

RunBazaar là một công ty điện tử dân dụng thuộc sở hữu gia đình thành lập năm 1999 ở Dubai. Jasem Moradi, một quản lý bán hàng khu vực, chia sẻ hành trình của thương hiệu từ việc bắt đầu bán sản phẩm trên gian hàng Amazon đến việc phát triển phạm vi tiếp cận của họ và tương tác với các đối tượng khách hàngmới với sự trợ giúp của Amazon Ads.

Biểu tượng trích dẫn

Chúng tôi đã có những sản phẩm tuyệt vời, nhưng rất khó để hiển thị sản phẩm của chúng tôi đến những người mua hàng khác nhau vì chúng tôi mới bán trực tuyến. Chúng tôi bắt đầu quảng cáo với Amazon Ads vào năm 2020 khi quảng cáo này lần đầu ra mắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Biểu tượng trích dẫn

— Jasem Moradi, quản lý bán hàng khu vực, RunBazaar

Trong video này, Moradi chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết sâu của mình về việc bắt đầu với quảng cáo ở UAE. Khám phá các chiến lược mà RunBazaar phát triển để kết h ợp chặt chẽ các giải pháp Amazon Ads và những gì họ học được trên hành trình này.

Biểu tượng trích dẫn

Amazon Ads đã giúp chúng tôi nâng cao nâng cao nhận thức thương hiệu . Khi chúng tôi mới bắt đầu, nhận thức thương hiệu của chúng tôi còn yếu. Sau khi sử dụng các giải pháp Amazon Ads, chúng tôi thấy nhận thức thương hiệu của mình được nâng cao.

Biểu tượng trích dẫn

— Jasem Moradi, quản lý bán hàng khu vực, RunBazaar