Cách một doanh nghiệp cung cấp vật nuôi sử dụng Amazon Advertising để cải thiện mức tăng trưởng

Là một doanh nghiệp nhỏ địa phương thuộc sở hữu gia đình được thành lập vào năm 2013, Rocco & Roxie Supply Co. chuyên sản xuất bánh quy cho vật nuôi mẻ nhỏ, vòng cổ, dây xích, dầu gội đầu, v.v. cho vật nuôi. Xem video dưới đây để tìm hiểu cách họ sử dụng bộ giải pháp quảng cáo của Amazon Advertising - bao gồm Sponsored Products, Stores, quảng cáo hiển thị, video trong quảng cáo tìm kiếm, Amazon DSP, v.v. - để giúp nâng nhận thức thương hiệu và doanh số lên một tầm cao mới.

quoteUpAmazon có thể nâng tầm một công ty nhỏ chưa ai từng nghe nói đến và giúp chúng tôi cân bằng sân chơi để có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn đã đứng vững trên thị trường... điều đó thật tuyệt vời.quoteDown
- Matson Magleby, Đồng sáng lập,
Rocco & Roxie Supply Co.